Tukea opiskeluun

Lukiossa olevalla opiskelijalla on oikeus saada ohjausta opinnoissaan ja opiskeluhuoltoa.

Opiskeluhuolto koostuu koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Käynnit ja keskustelut opetusalan ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ovat luottamuksellisia.

Opinto-ohjaus

Erityisopetus

Terveydenhoitaja

Kuraattori

Koulupsykologi

Opiskelijahuollon palvelut