Yrittäjyyden valinnaiset opintojaksomme

TO10 Yrittäjyys, minä ja maailma 2 op

Opintojaksolla opiskelija pääsee tutustumaan yrittäjyyden monimuotoiseen maailmaan ja sen käsitteisiin teoriaa ja tekemällä oppimista yhdistellen sekä harjoittelee oman osaamisen ja omien yrittäjämäisten valmiuksiensa tunnistamista.

TO11 Innovaatioleiri 1 op

Opintojaksolla opiskelija pääsee harjoittelemaan innovaatioprosessia käytännössä. Leiri perustuu tekemällä oppimiseen ja tiimityöskentelyyn ja se toteutetaan yleensä oppilaitos- ja/tai yritysyhteistyönä.

TO12 Vuosi yrittäjänä 2 -10 op

Opintojaksolla opiskelija kehittää yksin tai tiiminsä kanssa oman liikeidean ja perustaa oikealla rahalla toimivan NYT- harjoitusyrityksen. Opintojakso perustuu Vuosi yrittäjänä-ohjelmaan

TO13 Työelämä/ yritysyhteistyö 1-2 op

Opintojaksolla opiskelija pääsee kurkistamaan työelämän käytänteisiin ja verkostoitumaan tekemällä oppien. Opintojakso perustuu yhteiseen kehitysprojektiin esimerkiksi paikallisten yritysten, yhdistysten tai muiden työelämän toimijoiden kanssa.

TO14 Yrittäjyyden tutor - opinnot 1-2 op

Opintojaksolla opiskelija pääsee kartuttamaan omaa ohjaamis- ja mentorointikokemustaan sekä jakamaan oppimaansa tietoa ja kokemuksiaan yrittäjyydestä. Hän voi toimia esimerkiksi tutorina yrittäjyyden opintojaksoilla.

TO16 Kansainvälinen tulevaisuuden työelämätaidot-leiri 3 op 

Opintokokonaisuus on osa Aurora Entrepreneurialis-hanketta ja se muodostuu kolmesta kansainvälisestä vierailutapahtumasta. Työskentelykielenä on englanti. Opintokokonaisuus vahvistaa taitoja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Tapahtumat sisältävät muun muassa vierailuja ja tutustumista alueiden yrityksiin, messuvierailuja, projektityötaitojen harjoittelua sekä kestävyys- ja kansainvälisyysteemoja.