Muuta tukea

- matkatuet
- opiskelijakortti
- opintotuki (kela)
- lukion jälkeen