Koulumme

Oulunsalon lukio antaa siivet elämään!

Oulunsalo-talo.

Oulunsalon lukio on Oulun kaupungin toisen asteen oppilaitos, johon on mahdollista hakeutua peruskoulun suorittamisen jälkeen. Valtakunnallisesti keskisuurena lukiona annamme yleissivistävää ylioppilastutkintoon johtavaa koulusta. Opiskelijamme saavat valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.  

Valtakunnallisten lukio-opintojen lisäksi tarjoamme koulukohtaisina opintoina mm. yrittäjyyttä, ilmaisutaitoa, tietotekniikkaa, kuvataiteen ja liikunnan koulukohtaisia opintojaksoja. Lisäksi voi suorittaa maksuttomat Oamk Highway -opinnot lukio-opiskelujen ohessa.

Koulumme yhteisöllisyyttä lisää innokas ja vaikutusvaltainen opiskelijakunta, sekä aktiiviset liikuntatuuttorit; järjestäen mukaansa tempaavia tapahtumia lukuvuoden aikana. Toimintamme tärkein perusta on kestävä kehitys.