Aurora Entrepreneurialis

Lukiomme on mukana vuoden 2025 loppuun kestävässä Aurora Entrepreneurialis - hankkeessa. Hankkeen puitteissa kehitämme rajat ylittävää yhteistyötä ja pohjoisen alueen oppilaitosten kestävää yrittäjyyskasvatusta sekä yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

Lukuvuonna 2023-2024 12 koulumme opiskelijaa on mukana Kansainvälisellä tulevaisuuden työelämätaidot-leirillä, joka sisältää kolme tapahtumaa:

My Future - Our Future 6.-7.9.2023 (Oulu, Finland)

Junior Achievement 27.-28.2.2024 (Luleå, Sweden)

Sustainable Entrepreneurship in Luleå 16.-18.4.2024 (Luleå, Sweden)