Hajottamotien jatkeen katusuunnitelma

Kaupunginosat Takalaanila

Hajottamotie on teollisuusalueen katu, joka asemakaavan muutoksen yhteydessä on jatkettu uudelle alueelle ja samalla liittymään itäpäästään Ruskontiehen. Kadun jatkeen toteuttaminen mahdollistaa uusien teollisuustonttien käyttöönoton.
Alueella on voimassa oleva asemakaava.

Hajottamotien jatkeen rakentaminen sisältyy tämän vuoden katurakentamisohjelmaan.

Yhdyshenkilönä on toiminut projekti-insinööri Jukka Aitto-oja (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 9.1.2019
  • Yhdyskuntalautakunta 15.1.2019
  • Nähtävillä 25.1. - 8.2.2019
  • Hyväksyjä kaupungininsinööri 11.2.2019 § 65


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.