Huvilarannantie

Kaavanumero
564-2438
Kaupunginosat Kaijonharju, Linnanmaa
Näkymäkuva Vihreän korttelin sisäpihalta
Näkymäkuva Vihreän korttelin sisäpihalta

Suunnittelualue sijaitsee Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosissa n. 5km Oulun keskustasta pohjoiseen. Alue sijoittuu Pyykösjärven länsirannalle Alakyläntien varrelle Kaijonharjun keskustan toimintojen sekä Linnanmaan kampuksen läheisyyteen. Pyykösjärven rannassa on Oulun kaupungin omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilarakennus. Alue on Oulun kaupungin omistuksessa ja sitä kehitetään Uuden Oulun yleiskaavan ja syksyllä 2019 kaupunginhallituksen hyväksymän Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon mukaisesti. Alue aloittaa Linnanmaanbulevardin varren rakentamisen ja tukee tehokkaan joukkoliikenteen sekä lähialueen palveluiden kehittymistä.

Asemakaavanmuutosalueen laajuus on n. 10ha, josta teiden ja katujen osuus on noin puolet. Alakyläntien ja Huvilarannantien väliselle 1,1 ha alueelle kaavoitetaan asuinkerros- ja asuinrivitalojen korttelialue, muuten aluetta kehitetään viher- ja lähivirkistysalueena. Uutta asuinrakentamista alueelle tulee 8600 k-m2. Pyykösjärvenpuistossa sijaitseva kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus suojellaan ja mahdollistetaan sen monipuolinen jatkokäyttö.

Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Rakennusteho Group Oy aloitteesta. Korttelin suunnittelutyössä Oulun kaupungin ympäristöohjelman tavoitteet on nostettu suunnittelun lähtökohdaksi jo varhaisessa vaiheessa. Ympäristöohjelman mukaisiin tavoitteisiin on pyritty vastaamaan Vihreän Korttelin-konseptilla, joka hankkeessa muodostuu viidestä työpaketista.

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Osittainen voimaantulo

Valmis

Tullut voimaan

Valmis

Yhteystiedot