Iinatintie 18

Kaavanumero
564-2556
Kaupunginosat Iinatti
Kaavaehdotus nähtävillä 5.3. - 4.4.2024

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Iinatin kaupunginosan korttelia 37.

Kaavamuutoksella ja tonttijaon muutoksella halutaan tiivistää kaupunkirakennetta jo rakennetulla alueella, jossa tarvittava infra on valmiina. Muutoksella tavoitellaan kahta tonttia, joille on mahdollista rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja.

Alueella säilyy erillispientalojen korttelialue -merkintä (AO). Tonteille saa rakentaa I-II -kerroksisia asuntoja, joille on rakennettava kaksi autopaikkaa asuntoa kohden. Tonttien kokonaisrakennusoikeudet ovat 440 ja 220 k-m2.

Kaavaluonnoksen pohjaksi on laadittu luonto- ja maisemaselvitys, maaperäselvitys ja hulevesiselvitys. Selvityksissä ei tullut ilmi suunnitteluun oleellisesti vaikuttavia tekijöitä. Maiseman osalta alueella on vanhoja mäntyjä ja niiden säilyttämiseksi kaavaan on merkitty säilytettävän puuston alue.

Sitova tonttijako osoitetaan asemakaavassa.

Eteneminen

Valmisteluvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti