Kaijonharjun keskus

Kaavanumero
564-2437
Kaupunginosat Kaijonharju

Asemakaavan muutos koskee Kaijonarjun kaupunginosan kortteleita 19, 21, 33 ja 34, sekä osia katu- ja viheraluetta. Muutosalueella sijaitsee Kaijonharjun keskus palveluineen.

Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt alueen maanomistajan ja vuokraoikeuksien haltijoiden hakemuksista.

Tavoitteena on alueen asemakaavan muuttaminen siten, että alueelle mahdollistetaan liike- ja asuinrakennusten sekä julkisten katu- ja aukiotilojen rakentaminen. Aluetta kehitetään kaupunginhallituksen 26.8.2019 ohjeellisena asiakirjana hyväksymän Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon pohjalta. Tontin 9 korttelissa 21 omistaa yksityinen maanomistaja. Muilta osin suunnittelualue on Oulun kaupungin omistuksessa.

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti