Kivikkokangas kortteli 15

Kaavanumero
564-2478
Kaupunginosat Kivikkokangas
Kaavaehdotus nähtävillä 9.2. - 11.3.2024

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Kivikkokankaan kaupunginosan korttelia 15 (Rakkakiventie 13, 15, 17, 19 ja 23) koskeva asemakaavan muutos

Voimassa olevassa asemakaavassa, jota on tarkoitus muuttaa, kortteliin 15 on osoitettu luoteisosaan lähipalvelurakennusten korttelialue (PL), koillisosaan asuinkerrostalojen korttelialue (AK) ja eteläosaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL), jolle tulee sijoittaa pääkäyttötarkoitusta häiritsemätöntä myymälä-, toimisto-, harrastus- tai työtilaa aantasokerrokseen vähintään 400 neliömetriä.

Pysäköinti on sijoitettu korttelin keskelle LPA-alueelle. Lisäksi korttelin lounaisosassa on toinen LPA-alue asiakaspysäköintiä varten sekä aukioksi varattu alue. Rakennusoikeutta kaavassa on 11 300 kerrosneliömetriä enintään neljäkerroksisia rakennuksia varten.

 

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti