Koisotie, eteläpuolisen alueen katujen peruskorjaus

Kaupunginosat Rajakylä

Suunnittelutyö Koisotien eteläpuolisen alueen (Rajakylän 75 kaupunginosa) katujen peruskorjaamiseksi on käynnistynyt heinäkuussa 2021. Alue on jaettu kahteen suunnittelualueeseen. Alueen 1 peruskorjaus sisältyy vuoden 2022 ja alueen 2 peruskorjaus sisältyy vuoden 2023 katurakennusohjelmaan.

Kadut ja jalankulku- ja pyöräilyväylät peruskorjataan. Peruskorjaus sisältää ajoradan ja jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennekerrosten ja päällysrakenteiden, katuviherrakenteiden ja katuvalaistuksen uusimisen sekä katukuivatuksen rakentamisen. Peruskorjauksen yhteydessä katualueella saneerataan myös vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja.

Suunnittelualue 1
Yhdyskuntalautakunta on 25.1.2022 hyväksynyt Koisotien eteläpuolisen alueen katujen peruskorjauksen katu- ja ympäristösuunnitelmat. Alue rajoittuu pohjoispuolella Koisotiehen, itäpuolella Ratamotiehen ja eteläpuolella Valmutiehen. Länsiosassa alue rajautuu Valmutien ja Koisotien väliseen pohjois-etelä suuntaiseen jalankulku- ja pyöräilyväylään. Alueen voimassa olevien ja vahvistettujen asemakaavojen tunnukset ovat 564-528, 564-537, 564-1459 ja 564-760.

Suunnittelualue 2
Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn suunnittelualueen 2 katu- ja ympäristösuunnitelmat. Nyt nähtäville asetettava suunnittelualue 2 rajoittuu pohjoispuolella Vesiheinikon puistoalueeseen, itäpuolella Ratamotiehen, etelässä Horsmapuistoon ja länsipuolella Takiaispuistoon. Alueen voimassa olevien ja vahvistettujen asemakaavojen tunnukset ovat 564-528, 564-537, 564-1459, 564-760, 564-581 ja 564-2222.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe, ALUE 1

Valmis

Hyväksymisvaihe, ALUE 1

Valmis

Ehdotusvaihe, ALUE 2

Valmis

Hyväksymisvaihe, ALUE 2

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti