Kuusisaaren peruskorjaussuunnitelma

Kaupunginosat Koskikeskus
Kuva, Kuusisaari.

Kadut ja liikenne -yksikkö ja Oulun Infra ovat laatineet Kuusisaaren peruskorjaussuunnitelman. Kuusisaari sijaitsee Oulujoen suistossa Pikisaaren, Raatinsaaren, Toivoniemen ja Hartaanselän rajaamalla alueella. Saaren itäosan kuntoilupaikan sekä parkkipaikan ja Kuusisaaren tapahtumapuiston halkaisee ”Tervaporvarin sillat” niminen jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka on rakennettu Linnabaanaksi vuonna 2020.

Kuusisaaren alueella on 14.5.1985 voimaan tullut asemakaava (kaavatunnus 564-1077). Asemakaavassa Kuusisaaren Tervaporvarin sillan itäpuoleinen osa on puistoa, pääosa länsiosasta on lähivirkistysaluetta sekä Pikisaaren puoleinen ranta-alue on uimarantaa. Saaren länsipää on suojaviheraluetta. Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) luetteloon.

Kuusisaaren tapahtumapuisto on rakennettu vuonna 2017. Alueen käytössä on havaittu muutamia rakenteellisia heikkouksia ja toiminnallisia puutteita, joita on tällä peruskorjaussuunnitelmalla pyritty ratkaisemaan. Suunnitelmassa Tapahtumakenttä 1:n edustan kuivatusta ja kulkuväyliä parannetaan sekä Tapahtumakenttä 2:sta laajennetaan, hulevesienhallintaa parannetaan ja se asfaltoidaan. Saarta kiertävä huoltoväylä asfaltoidaan osittain. Kivituhkapintaisten alueiden ja väylien asfaltointi tehdään, koska kovassa kulutuksessa kivituhkanpinnat liettyvät ja pölisevät.

Suunnitelman laadinnassa on ollut mukana edustustajia myös sivistys- ja kulttuuripalveluiden tapahtuma-aluepalveluista. Tapahtuma-aluepalvelut on myös laajasti selvittänyt tapahtumajärjestäjien toiveita Kuusisaaren olosuhteiden edelleen kehittämiseksi.

Kuusisaaren peruskorjaustyö on tarkoitus toteuttaa vuonna 2023, ensimmäinen vaihe keväällä ja toinen työvaihe myöhään syksyllä, kun alueella ei järjestetä tapahtumia.
 

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti