Lohipadonniemen rakentaminen

Kaupunginosat Koskikeskus
Kuva, Lohipadonniemi.

Oulun Infra -liikelaitos on laatinut Lohipadonniemen ympäristösuunnitelman muutoksen.

Kohde sijaitsee Oulun keskustassa Koskikeskuksen (51) kaupunginosassa. Puistossa on voimassa oleva asemakaava (kaavatunnus 564-917) ja se on vahvistettu 19.2.1981. Suunnittelualue on asemakaavassa kaavamerkinnällä P -puistoalue. Suunniteltava puistoalue sijaitsee Raatinsaaren itälaidalla Ämmänväylän ja Tuiranväylän rannalla. Suunnittelualue rajautuu länsireunalta Lohipadonniemen läpi kulkevan Raatintien katualueen reunaan.

Rakennussuunnitelmissa on huomioitu kaupunginhallituksen 26.8.2019 § 262 hyväksymä maankäyttöä ohjaava strateginen suunnitelma Suistokaupunkivisio. Lohipadonniemen rakennussuunnitelmassa esitetään puistoalueiden kunnostaminen uusimalla kasvillisuutta, rakentamalla viihtyisiä oleskelualueita, lisäämällä kalusteita sekä kunnostamalla ja lisäämällä kulkureittejä. Alueen puulajistoa monipuolistetaan ja huonokuntoista puustoa poistetaan. Alueella lisätään valaistusta ja puiston rakentamisessa on tarkoituksena hyödyntää kierrätettyjä graniittisia paasikiviä. Suunnitelmassa varataan alue suistokaupunkivisiossa esitetylle mahdollisesti myöhemmin toteutettavalle paviljongille/näköalatornille.

Lohipadonniemen rakentamisen aikataulu on alustavasti ajateltu vuodelle 2024. Kustannusarvio tarkentuu rakennussuunnittelun edetessä.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti