Luokotie ja Siirtolantie välillä Oravitie – Kesätie, katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Välivainio
Kuva, Luokotie, Siirtolantie.

Kadut ja liikenne -yksikkö on laatinut katusuunnitelman Luokotielle sekä Siirtolantielle välille Oravitie – Kesätie. Suunnitelmat perustuvat alueen voimassa oleviin asemakaavoihin (564-1649, 564-630, 564-430, 564-64, 564-294 ja 564-2323).

Suunnittelualueelle on toteutunut uudisrakentamista ja uusi kerrostalohanke on lähdössä rakentumaan Luokotien varteen. Tämän vuoksi on tullut tarpeen korjata katualue vastamaan asemakaavan mukaista tilannetta.

Suunnitelman mukaan Luokotie peruskorjataan koko pituudeltaan ja jalkakäytävät rakennetaan molemminpuolin katua. Lisäksi tulee pysäköintitaskuja ja kadun päähän kääntöpaikka. Nykyiset tonttiliittymät säilyvät paikoillaan. Peruskorjaus käsittää ajoradan ja jalkakäytävien rakennekerrosten, päällysteiden, kiveysten, katuviherrakenteiden ja katuvalaistuksen uusimisen, sekä katukuivatuksen että hulevesiviemäröinnin rakentamisen. Luokotien peruskorjauksen yhteydessä katualueella saneerataan myös vesihuolto-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja.

Siirtolantien peruskorjauslaajuus on välillä Oravitie – Kesätie. Siirtolantien rakennekerroksia ei uusita. Katukuivatusta parannetaan, rakennetaan päällysteet ja kiveykset, sekä uusitaan katuviherrakenteet että valaistus.

Peruskorjaus on tavoitteena toteuttaa vuosien 2024 – 2025 aikana.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti