Maantie 18677 (Varjakantie) pyörätie välillä Hailuodontie (mt 816) - Varjakka

Kaupunginosat Salonpää

Kyseinen tiesuunnitelma on tehty jo vuonna 2015 siinä yhteydessä, kun kaupunki laati loma-asuntopainotteista asemakaavaa Varjakan alueelle. Asemakaava ei ole kuitenkaan edennyt. Tiesuunnitelma vanhenee neljässä vuodessa, joten sen käsittely on tullut ajankohtaiseksi. Tiesuunnitelman tiedot on päivitetty ajan tasalle, muutoin suunnitelma on alkuperäisessä muodossaan. Vuoropuhelu on käyty kaavoituksen ja tiesuunnittelun yhteydessä.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti