Ojakylän alueen kuivatuksen suunnittelu

Kaupunginosat Herukka
Kuva, Ojakylä.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt Ojakylän alueen kuivatuksen yleissuunnittelun. Suunnittelualueeseen kuuluu yleiset alueet kuten kadut ja puistot. Suunnittelualue rajautuu Taskisentiehen – Leppiojaan ja Haukiputaantiehen.

Kuivatuksen yleissuunnittelulla pohjustetaan myöhemmin suunniteltavaa alueen katujen saneerausta.

Alueella on voimassa olevia asemakaavoja 567-747, 564-1324, 564-1095, 564-958, 564-935, 564-842, 564-959, 564-777, 564-1278, 564-1003, 564-1273, 564-1411, 564-1053, 564-1145, 564-800, 564-874, 564-1004, 564-790, 564-1154, 564-1576, 564-977, 564-1035, 564-769 sekä 564-1099.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Suunnittelualueelle laaditaan kuivatuksen yleissuunnitelma hulevesien hallinnan parantamiseksi sekä myöhemmän katujen ja ympäristön saneeraussuunnittelun lähtötiedoksi. Suunnitelmassa kartoitetaan valuma-alueet, tulvareitit ja ongelmakohtia. Hulevesien hallinnan parantamisella pyritään kuivatuksen parantamiseen sekä hulevesien laadulliseen parantamiseen.

Keitä kuullaan työn aikana?

Osallisia ovat suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat sekä kiinteistöissä toimivat yritykset ja muut, joiden toimintaan ratkaisut vaikuttavat. Osallisia ovat myös viranomaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakentaminen koskee.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi osallisille. Osalliset voivat tutustua suunnitelmaan ja esittää siihen liittyviä mielipiteitä koko suunnittelun ajan ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin. Yleissuunnitelmaa ei aseteta nähtäville.

Aikataulu

Suunnittelutyö on aloitettu helmikuussa 2023. Alueella tehdään suunnitteluun liittyen maastokäyntejä ja mittauksia. Myöhemmin erillisenä suunnitteluna tehdään alueelle katusuunnitelmat, jotka asetetaan aikanaan nähtäville. Yleissuunnitelma valmistuu arviolta vuoden 2023 aikana.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti