Oulujoen pohjoispuoli välillä Tervaporvarinpuisto – Toppilansalmen silta sekä Koskitien ympäristön ja liikenteen yleissuunnitelma 2009

Kaupunginosat Tuira

Koskitien länsiosaa ja Oulujoen ranta-alueen puistoja koskenut yleissuunnittelu käynnistyi syksyllä 2008. Suunnittelualue sijaitsee Tuiran kaupunginosassa Oulun kaupungin keskustasta n. 1,5 km pohjoiseen. Oulujoen suisto on luokiteltu Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Koko suunnittelualue on Oulun kaupungin omistuksessa.

Suunnitelmassa esitetään toimenpiteet ranta-alueen puistojen kunnostamiseksi sekä Koskitien liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen kehittämiseksi. Suunnittelutyössä on huomioitu alueen nykyinen käyttö ja alueelle sijoittuva toiminta, sekä eri tahojen aluetta koskevat kehittämistavoitteet.

Työn tilaajana on Oulun kaupungin teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut -yksikkö. Yleissuunnitelma on laadittu konsulttityönä. Työn pääkonsulttina on toiminut Plaana Oy.

Yhdyshenkilöinä ovat toimineet suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma ja maisema-arkkitehti Liisa Kääriä-Fischer.

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 20.10.2008
  • Tekninen lautakunta 28.10.2008
  • Tekninen lautakunta 7.4.2009
  • Nähtävillä 17.4.-4.5.2009
  • Hyväksyjä Tekninen lautakunta 19.5.2009 § 287


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.