Siima- ja Troolitie sekä Mannisenojanpuisto, katu-ja ympäristösuunnitelma sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Taskila

Toppilan kaupunginosaan Siimatien ja Troolitien alueelle on laadittu asemakaavan muutos vuonna 1996. Asemakaavamuutoksessa (564-1498) on esitetty täydennysrakentamista kortteliin 54 ja muutoksia katu-, virkistys- ja vesialueelle. Kaava on lainvoimainen.

Kadut ja liikenne -yksikkö on laatinut Siimatien ja Troolitien katu- ja ympäristösuunnitelmat. Katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten.

Suunnittelu on aloitettu vuoden 2020 lopulla Ramboll Oy:n toimesta. Nyt käsiteltävät suunnitelmat sisältävä katujen peruskorjauksen-, valaistuksen-, kuivatuksen- ja ympäristönsuunnittelun. Alueen rakentamattomat kadut rakennetaan, päällystetään ja kuivatus parannetaan. Lisäksi parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja varmistetaan alueen hulevesien tulvareitit.

Alueen vesi- ja viemäriverkostosta on Oulun Vesi laatinut korjaussuunnitelmat.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti