Vaaranpuiston ympäristösuunnitelma ja Vaarankadun katusuunnitelma ja liikenteenohjaus

Kaupunginosat Vaara
Kuva, Vaaranpuisto.

Kadut ja liikenne -yksikkö, Oulun Infra ovat laatineet Vaaranpuiston ympäristösuunnitelman sekä Vaarankadun katusuunnitelman muutoksen.

Kohde sijaitsee Oulun keskustassa Kaupunginojan varrella Vaaran (2) kaupunginosassa. Vaaranpuisto rajautuu Saaristonkatuun, Uusikatuun, Kauppurienkatuun, Pakkahuoneenkatuun, Vaarankatuun ja asuinrakennukseen Kauppurienkadun ja Mäkelininkadun kulmassa. Puiston läpi virtaa Kaupunginoja.
Vaaranpuiston eteläosaa halkova jalankulku- ja pyöräilyväylä on pyöräilyn pääreitti.

Suunnittelualueella on voimassa kaksi eri asemakaavaa. Vaaranpuiston eteläosassa on voimassa asemakaava (kaavatunnus 564-326), joka on vahvistettu vuonna 1963 ja puiston pohjoisosassa sekä Vaarankadulla on voimassa asemakaava (kaavatunnus 564-2031), joka on vahvistettu vuonna 2020. Puiston eteläosassa suunnittelualue rajoittuu asemakaavan mukaiseen puistoalueen rajaan. Pohjoisosassa suunnittelualue rajoittuu asemaakaavan mukaiseen katualueen rajaan sekä puistoalueen rajaan.

Suunnittelun perusteena on asemakaavamuutoksen (kaavatunnus 564-2031) yhteydessä laadittu ympäristön yleissuunnitelma, jota rakennussuunnitelma noudattelee. Rakennussuunnitelmassa esitetään puistoalueet kunnostaminen uusimalla kasvillisuutta, rakentamalla viihtyisiä oleskelualueita sekä kunnostamalla kulkureitit. Alueen puulajistoa monipuolistetaan ja huonokuntoinen puusto poistetaan. Teuvo Pakkalan muistopatsas siirretään puistopolun reunaan luonnonkivimuurilla rajatulle kivetylle oleskelualueelle.

Vaarankatu rakennetaan kävely- ja pyöräilypainotteiseksi kaduksi, jonka kautta on liikennöinti Plaanatornien asukaspysäköintiin. Kadun asfalttipinnan leveys kavennetaan 4,5 metriseksi. Vaaranaukion päihin osoitetaan laadukasta polkupyöräpysäköintiä.

Vaarankadun ja Pakkahuoneenkadun väliin rakennetaan aukio ”Vaaranaukio”. Aukion reunaan rakennetaan luonnonkivipintaiset istuskeluportaat. Aukion molempiin päihin varataan alueet paviljonkityyppisille ravintolapalveluille.
 

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.
 

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti