Hallituskatu väli Mäkelininkatu - Rautatienkatu ja Rautatienkatu väli Pakkahuoneenkatu - Asemakatu

Kaupunginosat Vaara
Kuva, Hallituskatu, Rautatienkatu.

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Hallituskadun, väli Mäkelininkatu - Rautatienkatu, ja Rautatienkadun, väli Pakkahuoneenkatu - Asemakatu, katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu voimassa olevaan asemakaavaan. Viimeisin asemakaavamuutos on vahvistettu vuonna 2017. Suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu katualueeksi. Suunnitelmassa esitetty asematunnelin sijainti Postiaukiolla poikkeaa hieman asemakaavassa osoitetusta sijainnista, poikkeama on vähäinen.

Kyseessä oleva katusuunnitelma asetettiin nähtäville yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 30.11.2021 § 678. Katusuunnitelman nähtävilläoloaikana saatujen muistutusten, mielipiteiden ja palautteiden perusteella katusuunnitelmaa on päivitetty ja tehty suunnitelmamuutoksia. Katusuunnitelmaan tehtyjen muutosten vuoksi on suunnitelmat päätetty laittaa uudelleen nähtäville.

Suunnittelualueelle on tehty arviointi katusuunnitelman vaikutukset kaupan yrityksiin 2.2.2022, johon liittyen järjestettiin alueen yritysten kuulemistilaisuus 25.1.2021. Esitettyjä mielipiteitä on otettu huomioon katusuunnitelmaa päivitettäessä. Suunnitelmat ovat valmistuneet hyväksymiskäsittelyä ja nähtäville asettamista varten.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, jalankulku- ja polkupyöräväylien, katuviheralueiden, valaistuksen, sillan sekä kunnallistekniikan ja hulevesien hallintarakenteiden suunnitelmat.

Alueen vesi- ja viemäriverkostosta Oulun Vesi laatii päivitetyt suunnitelmat.

Alueen verkostosiirtojen ja asematunnelin rakentaminen on suunniteltu alkavan kesällä 2022.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti