Alakylän koulu

Alakylän koulun 2020 tulipalossa tuhoutuneen A-rakennuksen tilalle rakennetaan korvaava uudisrakennus. Uuteen rakennukseen tehdään myös riittävän kokoiset keittiö- ja ruokailutilat koko koulun tarpeisiin.  Alakoulu mitoitetaan yhteensä 240:lle luokka-asteiden 0–6 oppilaalle.

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos järjesti tarjous- ja ideakilpailun koulun kokonaisvastuusuunnittelun hankkimiseksi. Kilpailun voitti alt-arkkitehdit Oy ehdotuksellaan HARJA. Suunnittelutyö on valmis ja rakennustyöt alkavat kesäkuussa 2024. Koulu valmistuu vuoden 2025 kesällä ja koulunkäynnin uudessa A-rakennuksessa on määrä alkaa elokuussa 2025. Koulun toteutuksesta vastaa Rakennusyhtiö Observo Oy

Alakylän koulun ratkaisu pohjautuu hankeselvitykseen Kiiminkijoen koulun peruskorjauksesta ja Kiimingin suuralueen peruskoulujen jatkoratkaisuista.  Alakylän koulun osuus hankeselvityksestä tehty erillisenä väliraporttina (18.10.2022). Konsernijaosto on hyväksynyt hankeselvityksen 13.12.2021 eli investointipäätös on tehty. Kouluhankkeen tavoitekustannusarvio on 4.723.000 €. (§27/18.3.2024, Kaupunginvaltuusto, Määrärahamuutos Alakylän koulun A-rakennuksen korvausinvestointi)

Oulun kaupunki on päättänyt lisätä puurakentamista, ja Alakylän koulun A-rakennus tulee olemaan puurakennus.  

"Uusi rakennus täydentää olemassa olevan pihapiirin. Rakennuksen mittakaava, kattomuoto ja materiaalit noudattelevat vanhojen rakennusten periaatteita, tuoden kuitenkin uuden ajallisen kerrostuman kokonaisuuteen. Rakennuksen ydin ja tilallinen kohokohta on korkea ruokalatila”, kertoo pääsuunnittelija Antti Karsikas alt Arkkitehdeilta.

Hankkeen lisätiedot:

Reetta Leinonen, projektipäällikkö, Oulun Tilapalvelut, p. 044 703 2525

Juha Kaisanlahti, hankepäällikkö, Oulun Tilapalvelut, p. 044 703 2097

Rami Tuominen, suunnittelija, Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Vesa Rinta-Säntti, Alakylän koulun rehtori 

Hannu Kuusela, kiinteistömanageri, Oulun Tilapalvelut

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.