Pääkirjasto

Oulun pääkirjaston peruskorjaus tullaan toteuttamaan vuosina 2023 – 2025. Rakennus on 40 vuoden ikäinen ja kokonaisvaltaisesti suunniteltu talotekniikan, tilamuutosten, rakenteiden ja pintojen peruskorjaus on tarpeellinen. Peruskorjauksen suunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2022 ja suunnittelusta on vastannut JKMM Arkkitehdit Oy:n johtama suunnitteluryhmä.

Vuonna 1981 valmistunut rakennus on kestänyt hämmästyttävän hyvin aikaa korkeasta käyttöasteesta ja rakentamisaikakaudesta huolimatta. Rakennukseen on tehty hyvin vähän muutoksia ja siten se edustaa edelleen aikansa huippuarkkitehtuuria niukan modernin betoniarkkitehtuurin taidonnäytteenä. Oulun pääkirjasto ja Oulun kaupunginteatteri kuuluvat monumentaalikeskuksen kokonaisuuteen, joka on suunniteltu Oulun hallinto- ja kulttuurikeskuksen yleisen suunnittelukilpailun pohjalta. Vuonna 1962 järjestetyn kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Martti ja Marjatta Jaatisen laatima ehdotus ”Saari”. Pääkirjasto kuuluu valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä RKY edustavaan aluekokonaisuuteen Oulun rantakortteleiden julkinen kaupunkitila. Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnissa (MRKY 2015) Oulun pääkirjasto on huomioitu valtakunnallisesti merkittävänä kohteena. Pääkirjasto kuuluu arvokkaisiin aluekokonaisuuksiin Oulujoen suisto ja Moderni monumentaalikeskus.

Pääkirjaston rakennushistoriaselvitys

Oulun kaupungin pääkirjasto on Oulun suosituin vapaa-ajan käyntikohde ja kaupungin kulttuuritarjonnan kannalta keskeisimpiä rakennuksia. Vuosittain kirjastossa käy noin 700 000 asiakasta ja siellä järjestetään noin 600 tapahtumaa ja opastusta. Perusparannuksen yhteydessä toteutettavien toimintojen uudelleenjärjestelyllä ja kehittämisellä pystytään vastaamaan vuonna 2016 voimaan tulleen uuden kirjastolain vaatimuksiin. Kirjaston lisäksi rakennukseen tulee sijoittumaan myös Kulttuuritalo Valveella tällä hetkellä toimiva lastenkulttuurikeskus.

Perusparannuksen jälkeen kirjaston ja lastenkulttuurikeskuksen tavoitteena on palvella vuosittain miljoonaa kävijää ja tarjota kaupunkilaisille entistäkin laadukkaampia ja monipuolisempia palveluja. Asiakastiloja tullaan laajentamaan nykyisestä sisäisiä toimintoja tehostamalla ja esimerkiksi tähän saakka yleisöltä suljettu neljäs kerros tullaan osittain avaamaan asiakkaiden käyttöön. Perusparannuksen yhteydessä parannetaan myös tilojen ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Lisätietoja:
Raimo Vittaniemi, projektipäällikkö, puh. 044 703 2534
Sanna Pääkkönen, hankepäällikkö, puh. 040 723 0530