Tuiran monitoimitalo

Kuva: Verstas Arkkitehdit

Tuiraan rakennetaan uusi monitoimitalo. Monitoimitaloon tulee tiloja yhtenäiselle peruskoululle, kirjastolle, nuorisopalveluille ja Oulu-opistolle.

Uusi monitoimitalo rakennetaan nykyisen Tuiran koulun tontille. Tuiran koulun vanha, vuonna 1900 rakennettu koulurakennus säilyy ja tulee toimimaan uuden monitoimitalon osana. Tuiran koulun uudempi, vuonna 1974 rakennettu betonielementtirakenteinen koulurakennus purettu, koska se ei vastannut nykyisiin tilatarpeisiin ja siinä oli laajoja ja vaikeasti korjattavia rakennusteknisiä ongelma.

Yhtenäiseen peruskouluun tulevat luokka-asteet 0.–9. ja koulussa tulee opiskelemaan noin 650 lasta ja nuorta. Kirjaston ja sen yhteyteen tulevan asukkaiden olohuoneen, Oulu-opiston ja nuorisotilojen toimintaan voivat osallistua kaikki kuntalaiset. Iltaisin ja viikonloppuisin koulun tiloja voidaan käyttää erilaisiin harrastuksiin ja tapahtumien järjestämiseen.

Monitoimitalon suunnittelusta vastaa Verstas Arkkitehdit Oy. Tavoitteena on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, Tuiran kaupunginosan identiteettiä ja kaupunkikuvaa kohottava rakennus. Rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä ohjaa elinikäisen oppimisen tavoite, kuntalaistoiminnan vahvistaminen, kulttuurisensitiivisen toimintaympäristön luominen, halu parantaa yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä sekä pyrkimys vähentää terveydelle haitallisia kemikaaleja lasten kasvuympäristössä.

Monitoimitalon toteutuksesta vastaa NCC Suomi Oy.

Monitoimitalo valmistuu kesällä 2025, ja otetaan opetuskäyttöön elokuussa 2025.

 

Lehtijuttuja Tuiran monitoimitalosta:

https://www.ncc.fi/media/pressrelease-container/2023/4bd8cca766a2755c/4bd8cca766a2755c/

https://www.kaleva.fi/tuiran-monitoimitalosta-rakentuu-muita-monitoimita/5985268

https://yle.fi/a/74-20053157