Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynti

Tämän sivun sisältö:

Tarvitset luvan tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin ja tukkumyyntiin. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvan hakeminen

Lue ohjeet myyntiluvan hakemiseen

Löydät ohjeet tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan hakemiseen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) sivuilta. Lue erityisesti luvan myöntämisen edellytykset.

Ohjeet tukkumyynti-ilmoituksen täyttämiseen löytyy Valviran sivulta.

Laadi omavalvontasuunnitelma

Laadi omavalvontasuunnitelma ja toteuta sitä toiminnassasi. Valviran sivuilla on ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi ja täytettävä mallipohja.

Liitä omavalvontasuunnitelmasi vähittäislupahakemukseen tai tukkumyynti-ilmoitukseen.

Hae jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämät tunnistekoodit

Hae tupakkatuotteiden myyntipaikalle jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämät tunnistekoodit. Tarvitset tunnistekoodit, jotta voit ostaa tuotteita tukusta.

Lue tunnistekoodeista Valviran sivuilta.

Tunnistekoodit haetaan ID Issuer -palvelussa.

Täytä ja toimita lupahakemus

Täytä sähköinen vähittäismyyntilupahakemus tai tukkumyynti-ilmoitus Valviran sivuilla. Tee hakemus viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa.

Toivomme, että teet hakemuksen sähköisesti. Voit kuitenkin tehdä hakemuksen myös tulostettavalla lomakkeella. Kirjallinen lupahakemus ja tukkumyynti -ilmoitus löytyy Valviran sivuilta. Tällöin sinun tulee toimittaa hakemuslomake ja sen liitteet erikseen postitse Oulun seudun ympäristötoimeen, PL 34, 90015 Oulun kaupunki.

Luvan käsittely

Tupakkatuotteiden myynnin saa aloittaa vasta, kun myyntilupa on myönnetty. 

Kun vähittäismyyntilupa on käsitelty, saat lupapäätöksen ja esillä pidettävän vähittäismyyntiluvan. Aseta esillä pidettävä myyntilupa asiakkaiden nähtäville myyntipisteeseen.

Tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä saat vastaanottoilmoituksen. 

Lupahakemuksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. Tämän lisäksi maksat vuosittain valvontamaksua. 

Tarkastus

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiä valvotaan säännöllisesti. Valvontasuunnitelman mukaan tarkastuksia tehdään joka toinen vuosi.

Muista ilmoittaa muutoksista

Jos lupatietosi, esimerkiksi myyntipisteiden lukumäärä tai myyntipaikan nimi, muuttuvat tai lopetat tupakkatuotteiden myynnin, ilmoita siitä sähköpostilla osoitteeseen ymparisto@ouka.fi tai postitse osoitteeseen Oulun seudun ympäristötoimi, PL 34, 90015 Oulun kaupunki. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen tai voit täyttää Valviran lomakkeen (pdf).

Muista ilmoittaa lopetuksesta myös tunnistekoodien antajalle (ID Issuer).

Nikotiinivalmisteiden myynti

Nikotiinivalmisteilla tarkoitetaan itsehoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, joiden tarkoituksena on korvata tupakkatuotteista saatavaa nikotiinia ja sen myötä ehkäistä tai lieventää tupakkatuotteen käytön lopettamisen yhteydessä esiintyviä vieroitusoireita.

Nikotiinivalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla ja ravitsemisliikkeissä. Nikotiinivalmisteiden myyntilupa voidaan myöntää vain sellaisiin myyntipaikkoihin, joilla on myös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa.

Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan hakeminen

Luvan edellytykset

  • sinulla on tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa
  • nikotiinivalmisteiden myyntiin on omavalvontasuunnitelma ja omavalvontasuunnitelmaa toteutetaan
  • nikotiinivalmisteita säilytetään pakkausselosteen ohjeen mukaisesti ja vialliset tuotteet poistetaan myynnistä
  • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
  • myyjä voi valvoa ostotilannetta
  • valmisteita ei myydä automaattisista myyntilaitteista

Täytä ja toimita myyntilupahakemus

Täytä hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnistä (pdf). Tee hakemus viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa. Toimita täytetty hakemuslomake Oulun seudun ympäristötoimeen sähköpostitse ymparisto@ouka.fi tai postitse Oulun seudun ympäristötoimi, PL 34, 90015 Oulun kaupunki.

Luvan käsittely

Kun vähittäismyyntilupa on käsitelty, saat lupapäätöksen. Nikotiinivalmisteiden myynnin saat aloittaa vasta, kun myyntilupa on myönnetty. 

Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu. Tämän lisäksi maksat vuosittain valvontamaksua.

Tarkastus

Nikotiinivalmisteiden myyntiä valvotaan säännöllisesti tupakkatuotteiden myynnin tarkastusten yhteydessä.

Muista ilmoittaa muutoksista

Jos lupatiedot muuttuvat tai lopetat nikotiinivalmisteiden myynnin, ilmoita siitä. Ilmoituksen voit tehdä sähköpostilla osoitteeseen ymparisto@ouka.fi tai postitse osoitteeseen Oulun seudun ympäristötoimi, PL 34, 90015 Oulun kaupunki. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen tai voit käyttää Ilmoitus myynnin lopettamisesta (pdf) -lomaketta.