Lähikoulu tiedossa 26.1. - Haku erikoisluokille ja muuhun kuin lähikouluun käynnissä

18.01.2022

Huoltajan ei tarvitse ilmoittaa lastaan kouluun. Jokaiselle tulevalle ekaluokkalaiselle tehdään lähikoulupäätös osoitteen perusteella. Huoltaja voi lukea päätöksen koulupaikasta Wilma-järjestelmässä 26.1.2022.

Huoltaja voi halutessaan hakea lapselleen koulupaikkaa myös muusta kuin lapselle osoitetusta lähikoulusta. Muuhun kaupungin kouluun voi hakea 26.1.–11.2. erillisellä Hakemus muuhun kuin osoitettuun lähikouluun 1. lk -sähköisellä lomakkeella

Vuonna 2015 syntyneiden lasten vanhemmat saavat tarkemmat ohjeet hakemiseen Wilmasta, lapsensa päiväkodista ja perusopetuksen oppaasta. Lisätietoja lähikoulusta ja sen määräytymisestä ja muuhun kouluun hakemisesta on Mihin kouluun -sivulla.

Iltapäivätoimintaan haku avoinna 15. helmikuuta saakka

Perusopetuksen iltapäivätoimintapaikkaa voi hakea 1. ja 2. luokan oppilaalle sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaalle. Haku iltapäivätoimintaan on parhaillaan käynnissä. Huoltajan tulee hakea iltapäivätoimintapaikkaa Wilma-järjestelmässä viimeistään 15.2.2022.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta

Kaksikielinen pohjoissaame-suomi-yhdysluokka Lämsänjärvelle

Huoltaja voi ilmoittaa 1.- ja 2.-luokkalaisen kaksikielisen pohjoissaame-suomi-yhdysluokan oppilaaksi. Luokka perustetaan vähintään viiden vuoden pilotin ajaksi Knuutilankankaan koulun Lämsänjärven yksikköön, jos lukuvuodelle 2022-23 ilmoittautuu vähintään kuusi oppilasta.

Lisätietoja luokasta ja sille ilmoittautumisesta on Mihin kouluun -sivulla. 

Erikoisluokille haku alkaa 21. tammikuuta

Huoltaja voi hakea lapselleen paikkaa kolmannelta ja seitsemänneltä luokalta alkaville kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokille 21.1.–6.2.2022 täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen. Luokille on valintakokeet. Erikoisluokkien hakulomakkeisiin pääset tästä linkistä. 

Erikoisluokkien infotilaisuudet ovat tammikuussa (17. - 20.1.) ja valintakokeet helmikuussa (10.2. lähtien). Infotilaisuudet järjestetään koronatilanteen takia etätilaisuuksina Teamsin kautta.

Lisätietoja erikoisluokista, erikoisluokkien info- ja valintakoepäivämäärät sekä linkit infotilaisuuksiin löytyvät Erikoiluokat-sivulta. 

Oulun kansainväliseen kouluun kielitestin kautta

Oulun kansainvälinen koulu on tarkoitettu suomalaisille ja ulkomaalaisille lapsille, joiden kielitaito on riittävä englanninkielellä opiskeluun. Kouluun on kielitesti. Oulun kansainväliseen kouluun haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake viimeistään 6.2.2022. Hakuohjeet löytyvät Oulun kansainvälisen koulun kotisivuilta.

Perusopetuksen oppaassa kaikki keskeinen tieto huoltajalle

Oulussa koulussa - perusopetuksen oppaaseen huoltajille 2022-2023 on koottu yksiin kansiin kaikki oleellinen tieto perusopetukseen liittyen. Oppaassa on paitsi peruskoulun ABC myös tietoa muun muassa erikoisluokista ja niille hakemisesta, muuhun kuin lähikouluun hakemisesta sekä koulunkäyntiin liittyvästä tuesta.

Lue Oulussa koulussa - perusopetuksen opas huoltajille 2022-2023 Kouluoppaat-sivulta.