Havainnekuva Oulun Asemakeskuksen alueesta. Kuva: Oulun kaupunki / Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.
Havainnekuvassa hahmotellaan asemakeskuksen alueen suunnitelmia. Kuva: Oulun kaupunki / Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

Oulun Asemakeskusta koskeva kiinteistökauppa on allekirjoitettu

Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki ovat allekirjoittaneet torstaina 28.12.2023 lopullisen kiinteistökaupan koskien Asemakeskuksen aluetta. Kiinteistökaupan myötä Oulun kaupungin omistukseen siirtyy junaradan itäpuolella oleva maa-alue ja alueella sijaitsevat linja-autoaseman rakennukset. Kauppahinta oli 14 miljoonaa euroa.
28.12.2023

”Asemakeskuksen kehittämisessä on vuosien aikana nähty monia vaiheita, ja tavoitteenamme on ollut alueen toteutuminen ja kaupunkikeskustan kehittyminen. Nyt kaupunki pääsee jatkamaan tätä työtä ja toivotamme myötätuulta alueen kehittämiseen, toivottavasti kuokka päästään iskemään maahan mahdollisimman pian”, sanoo Senaatin Asema-alueet Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen.

”Kiinteistökauppa antaa enemmän joustovaraa asema-alueen suunnitteluun ja parantaa kaupungin mahdollisuuksia kehittää Raksilan kaupunginosaa kokonaisuutena. Asemakeskuksen, elämysareenan, marketalueen ja Raksilan urheilukeskuksen muodostaman alueen kehittäminen tulee olemaan yksi suurimmista kaupunkirakenteen muutoksista, joita Oulussa tullaan tekemään vuosikymmeniin”, kertoo Oulun kaupunkiympäristöjohtaja Marko Kilpeläinen.

”Olemme päässeet Oulun Asemakeskuksen osalta tavoitteeseemme, sillä yhtiömme tehtävänä on keskittyä asema-alueiden kehittämiseen ja helpottaa niiden monipuolista hyödyntämistä asuntorakentamisessa, liiketoiminnassa ja liikenteen solmukohtina. Tavoitteenamme on myydä kehittämämme asema-alueet. Oulun Asemakeskuksen toteutuksesta tehdyt suunnitelmat ja kiinteistökauppa kaupungin kanssa takaa parhaat mahdollisuudet alueen kehittymiseen”, sanoo Senaatin Asema-alueet Oy:n toimitusjohtaja Marko Härkönen.

Kaupunki jatkaa Asemakeskuksen alueen suunnittelua arkkitehtuurikilpailun ideoiden ja asemakaavaluonnoksen pohjalta. Alueesta kehitetään liikenteen solmukohtaa, jossa liikennepalveluihin ja matkaketjuihin yhdistyvät liiketilat, työpaikat, majoitus sekä asuminen. 

”Asemakeskuksesta on tarkoitus rakentaa maamerkkimäinen kokonaisuus, joka on arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja kiinnostava. Näin keskeisen kaupunkitilan muutoksessa korostuu myös rakentamisen laatu, jonka toteutuminen varmistetaan huolellisella suunnittelulla. Alueen jatkokehitykselle on olemassa erittäin hyvät lähtökohdat”, toteaa Oulun kaavoitusjohtaja Kari Nykänen.

Yhteenveto Oulun Asemakeskuksen alueen kehittämisen vaiheista

Vuonna 2016 Asemakeskuksen alueen kehittäminen alkoi arkkitehtuurikilpailulla, jonka Oulun kaupunki järjesti yhdessä Väyläviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä VR-Yhtymä Oy:n kanssa. Kilpailussa arkkitehdit saivat kuvata omat visionsa kaupungin keskeisellä paikalla olevan alueen tulevaisuudesta. Kilpailun voitti Tervatynnyrit-niminen ehdotus, johon koko alueen myöhempi kehittäminen ja asemakaavaluonnos pohjautuvat.

Vuonna 2019 Senaatin Asema-alueet Oy, Senaatti-kiinteistöt ja Oulun kaupunki solmivat aiesopimuksen asema-alueen kehittämisestä. Aiesopimuksella sovittiin asema-alueen kehittämisen yleisistä tavoitteista sekä maankäytön ja liikenteen yleissuunnittelun kustannusjaosta. Kehittämistä on viety eteenpäin aiesopimukseen kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2021 järjestettiin markkinavuoropuhelu Oulun Asemakeskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun toteuttamisesta. Markkinavuoropuhelussa kuultiin alueen rakentamisesta kiinnostuneita toteuttajia ja heidän näkemyksiään alueen toteuttamisen reunaehdoista.

Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki solmivat kiinteistökaupan poliisi- ja oikeustalon tontista.

Vuonna 2022 Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki allekirjoittivat aluetta koskevan yhteistoimintasopimuksen, jossa sovittiin maankäytöllisten tavoitteiden lisäksi Asemakeskuksen alueen suunnittelun ja toteutuksen aikaisesta yhteistyöstä, kustannusjaoista ja muista vastuista. Yhteistoimintasopimuksen pohjalta Senaatin Asema-alueet Oy järjesti Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jonka kautta haettiin alueen kehittäjäkumppaneita. Kilpailuun ei saatu kilpailuehtoja täyttävää ehdotusta. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun päättymisen jälkeen Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki tekivät uuden toimintasuunnitelman Asemakeskuksen alueen kehittämiseksi.

Syksyllä 2023 Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki neuvottelivat sopimuksen Asemakeskuksen aluetta koskevasta kiinteistökaupasta. Oulun kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahan kiinteistökauppaa varten 13.11.2023. Kiinteistökauppa allekirjoitettiin 28.12.2023.