Oulun edustan merialueen retkeilijöille huomioitavaksi

03.05.2022

Oulun edustalla on saaria, joille ei tule rantautua lintujen pesimäaikaan. Osa saarista kuuluu Natura-2000 suojeluverkostoon, joille on perustettu suojelualue. Saaret ovat lintujen pesimäaluetta, joille ei ole keväällä ja kesällä suositeltavaa rantautua.

Maihinnousukiellot ovat voimassa:

  • Runninletossa ja Parmiineilla 15.5 - 31.7.
  • Hermannissa ja Kahvankarissa 1.5 - 15.7.

Suositus on, että muillekaan kuvan mukaisille luonnonsuojelualueiksi perustetuille saarille ei nousta maihin 1.5 - 15.7. välisenä aikana.

Vastuullista veneilyä ja luonnossa liikkumista

Kaikilla linnuilla - myös rauhoittamattomilla – on laissa määritelty pesimärauha. Lintuvesillä liikkuessa tulee olla vastuullinen lintujen pesimärauha-aikaan. Veneellä liikuttaessa on syytä kiertää lintujen pesimäalueet riittävän kaukaa sekä rauhallisella nopeudella. Useilla lajeilla, kuten vesilinnuilla, pesät ja pesässä olevat munat jäävät selvästi näkyville, jos emo joutuu poistumaan kiireesti pesältä. Suojaamattomat munat päätyvät helposti muiden eläinten ruokalistalle. Muutaman metrin uinti pois pesältä voi vaikuttaa mitättömältä tapahtumalta, mutta voi johtaa pesinnän epäonnistumiseen.

Pesimäaika on linnuille vuoden tärkeintä aikaa. Kun uusia yksilöitä lähtee siivilleen, on lintuja ilonamme myös tulevaisuudessa.

Annetaan pesimärauha linnuille.

Oulun edustan saaret: ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/oulun-edustan-saaret1
Veneily: ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/veneily

Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut