Oulun kaupungin strategisen suunnan vetovoimatutkimus on julkaistu

28.02.2024

Oulun kaupungin teettämä strategisen suunnan vetovoimatutkimus on julkaistu. Tutkimuksen tulosten pohjalta päättäjien on mahdollista paremmin tulkita kuntalaisten tulevaisuuden toiveita ja vaikuttaa Oulun kaupungin strategiseen suuntaan. Kaupungin yhteiset tavoitteet pitäisi tutkimustulosten mukaan olla suunnitellumpia ja selkeämpiä.

Erotteluvoimaisimpana ja brändillisesti merkityksellisimpinä tekijöinä vastauksissa nousevat hyvin arkiset perusasiat, kuten laadukas koulutus, terveellinen elämä, turvallisuus, palvelut ja liikkuminen.

Kulttuuripääkaupunki Oulu 2026 -hanke vahvistaa selkeästi vastaajien mielestä kaupungin vetovoimaa. Tähän vastaajat kohdistavat selkeästi paljon odotuksia. Kulttuuri-ilmastonmuutos tuo Ouluun lisää kaupunkikulttuuria, taidetta, luovuutta, kestävää matkailua ja kansainvälistä tunnelmaa.

Oulu on hiilineutraali vuonna 2035 – väittämä jakaa selkeästi vastaajien mielipiteitä.
Hiilineutraaliudessa kaupunki panostaa kestävään infrastruktuuriin, vastuulliseen rakentamiseen, ilmastoystävällisen joukkoliikenteen tukemiseen, kiertotalouden edistämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen. Oulu haluaa edistää ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja ja lähiympäristön luontomatkailua sekä panostaa viheralueiden ja luontoreittien parempaan saavutettavuuteen.

Oulu on Suomen yritysmyönteisin kunta -tavoitteeseen vastaajat suhtautuvat myönteisesti. Esimerkiksi valtaosa vastaajista pitää Oulua yritysmyönteisenä kuntana. Elinkeinoelämä, yrittäminen, työpaikat ja investoinnit nähdään alueen kehityksen elinehtona.

Vain pienellä osalla vastaajista on tulevaisuudenuskoa kaupungin kehityshankkeiden toteutumiseen ja kansainväliseen kehitykseen. Tähän tarvitaan Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmen mukaan luottamuksen vahvistusta kuntalaisilta. Oululaiset pitävät kaupunkistrategian tavoitteita kuitenkin oikeansuuntaisina.

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja vastaajia oli yhteensä 2176. Tutkimuksen on tehnyt Kolmas Polvi Oy.  Oulun kaupungin strategian vetovoimatutkimus valmistui loppuvuodesta 2023. Kaupunginvaltuustoa on informoitu aiheesta helmikuun lopulla. Vetovoimatutkimuksen julkinen versio on nähtävillä osoitteessa www.ouka.fi/vaikuta.