Tarkastuslautakunta hyödynsi kuntalaisten tekemiä ehdotuksia arviointiaiheista

07.08.2023

Tarkastuslautakunta kysyi toukokuussa oululaisilta ehdotuksia arviointityönsä aiheiksi ja sai 15 ehdotusta. Lautakunta kiittää aiheiden esittäjiä.

Tarkastuslautakunta päätti kesäkuussa työohjelmastaan 2023–2024 ja sisällytti siihen useampia arviointiaiheita, joilla on selkeä yhteys kuntalaisten tekemiin ehdotuksiin. Näitä ovat mm:

  • Oppilas- ja/tai opiskeluhuoltopalvelut (yhteisarviointi Pohteen kanssa)  
  • STEAM-oppimisen mahdollisuuksien hyödyntäminen  
  • Ympäristöystävällinen liikkuminen 
  • Ympäristöluvat  

Useampi ehdotettu aihe on toteutettu lähivuosina. Esimerkiksi kaavoituksen palvelujen asiakaslähtöisyys on toteutettu vuonna 2022, rakennusvalvonnan palvelujen asiakaslähtöisyys vuonna 2021, maahanmuuttajien palvelut vuonna 2021 sekä esteettömyys vuonna 2019. Löydät arviointien tulokset sivulta Arviointikertomukset.

Nyt valittujen arviointiaiheiden valmistelu alkaa syyskuussa. Laajan tiedonkeruun jälkeen tarkastuslautakunta analysoi tiedot ja muodostaa kannanottoja jokaisesta aiheesta. Arviointityön tulokset kerätään Arviointikertomukseen 2023 ja se tulee kaupunginvaltuustoon käsiteltäväksi toukokuussa 2024.

Arviointikertomuksesta viestitään oululaisille kaupungin verkkosivuilla. Arviointien tuloksia hyödynnetään kaupungin toiminnan kehittämisessä.