Arviointikertomukset

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston asettama lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on kuntalain 121 § mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan arviointityön tulokset kootaan keväisin Arviointikertomukseen, joka käsitellään valtuustossa samassa kokouksessa kuin edellisen vuoden tilinpäätös.

Arviointikertomus tuottaa kaupunginvaltuustolle objektiivista arviointitietoa toiminnan ja talouden ohjausta sekä päätöksentekoa varten ja kuntalaisille tietoa kaupungin palvelujen valtuuston päätöstenmukaisuudesta, palvelujen laadusta, vaikuttavuudesta, tuottavuudesta ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuudesta.

Arviointikertomuksesta on laadittu kuntalaistiivistelmä.

Kuntalaistiivistelmät

Arviointikertomukset

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset on julkaistu pdf-tiedostoina.

Arviointikertomuksen 2022 kansikuva

Tutustu vuoden 2022 arviointikertomukseen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta laadittu tiivistelmä kokoaa yhteen toiminnan arvioinnin keskeisen sisällön.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/arviointikertomus