Hakemusten käsittelyaikataulu

Kaikki esiopetus- ja varhaiskasvatushakemukset käsitellään varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimissä. Tiimin palvelukoordinaattorit ovat tarvittaessa yhteydessä lapsen huoltajiin käsittelyn edetessä. Jos haluat tehdä muutoksia jättämääsi  hakemukseen, ota yhteyttä palveluohjaukseen joko puhelimitse puh 08 558 45300 (tiistai, keskiviikko, torstai klo 9-12) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen varhaiskasvatus(at)ouka.fi.

Jos olet tehnyt sähköisen hakemuksen eVakan kautta, pääset muokkaamaan hakemustasi itse, jos sitä ei vielä ole otettu käsittelyyn.

Hakemuksen käsittelyaika on neljä kuukautta. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikan saamisesta, käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Kevään 2024 haussa noudatetaan seuraavaa aikataulua:

Tammikuu

Esiopetukseen ilmoittautuminen 8.1.-21.1.2024. Samassa yhteydessä myös tulevien esikoululaisten sisarukset täyttävät hakemuksen, mikäli heille toivotaan varhaiskasvatuspaikkaa samasta yksiköstä.

Helmikuu

Syksyn esiopetusryhmien suunnittelun aikaa.

Kaikille lapsille osoitetaan esiopetuspaikka lähialueelta lapsen tuleva koulupolku huomioiden. Lähialue määritellään lapsen virallisen kotiosoitteen mukaan.

Huoltajilla on myös oikeus hakea lapselleen paikkaa muusta kuin lähialueen esiopetusryhmästä. Toiselle alueelle kohdistettuja hakemuksia käsitellään sen jälkeen, kun alueen omat lapset on sijoitettu ryhmiin. Jos ryhmiin jää tilaa, voidaan toissijaisia hakutoiveita toteuttaa.

Maaliskuu

Tieto lapsen tulevasta esiopetuspaikasta lähetetään maaliskuun loppuun mennessä.

Maalis-, huhti- ja toukokuu

Maalis-, huhti- ja toukokuu on uusien hakemusten ja siirtohakemusten käsittelyn aikaa.  Siirtohakemuksia on vuosittain paljon, erityisesti lapsirikkaille alueille ja niiden uusiin päiväkoteihin jonotetaan paikkaa sankoin joukoin. Välttämättä kaikkien ensisijaista toivetta ei pystytä toteuttamaan. Siirtovalinnoissa etusijalla ovat ne perheet, jotka tällä hetkellä joutuvat kuljettamaan lapsiaan eri paikkoihin tai joilla on erityisen pitkä ja hankala kuljetusmatka.

Toukokuu

Elokuussa aloittavien lasten päätökset varhaiskasvatuspaikasta pyritään lähettämään perheille touko-kesäkuun aikana, jos hakemus on tehty määräajassa eli neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloittamista.