Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kunnallisen varhais­kas­va­tus­paikan irtisa­nominen

Varhaiskasvatuspaikka / avoin varhaiskasvatuspaikka tulee sanoa irti ennen varhaiskasvatuksen päättymistä. Paikka sanotaan irti eVakassa. Jos sähköinen irtisanominen ei onnistu, voit sanoa paikan irti käyttämällä paperilomaketta. Toimita lomake lapsesi päiväkotiin/perhepäivähoitajalle.

Paikan irtisanominen lopettaa asiakkuuden ja varhaiskasvatuspaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös tulevat asiakkuudet ja mahdollisesti aikaisemmin tehdyt  siirtohakemukset toiseen yksikköön peruuntuvat irtisanomisilmoituksen perusteella.

Yksityisen varhais­kas­va­tus­paikan irtisa­nominen

Yksityinen varhaiskasvatuspaikka sanotaan irti sähköisesti ja palveluseteli katkeaa. Asiakasperheen tulee tämän lisäksi ilmoittaa lapsen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle paikan irtisanomisesta ja lapsen viimeisestä läsnäolopäivästä. Irtisanomisaika on kirjattu yrittäjän kanssa tehtyyn sopimukseen. 

Siirtyminen yksityisestä kunnal­liseen/kunnal­lisesta yksityiseen varhais­kas­va­tukseen

Jos siirryt toisen palvelutuottajan asiakkaaksi (esimerkiksi kunnallisesta päiväkodista yksityiseen päiväkotiin), muista sanoa paikka irti hyvissä ajoin.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ei ole irtisanomisaikaa, mutta takautuvaa irtisanomista ei voi tehdä. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on sopimuksen mukainen irtisanomisaika, mikä on hyvä huomioida siirtoa suunniteltaessa. Sekä kunnallinen että yksityinen paikka sanotaan irti sähköisesti. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa täytyy muistaa ilmoittaa irtisanomisesta ja viimeisestä läsnäolopäivästä myös kyseiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle.

Muutto toiselle paikka­kunnalle

Paikkakunnalta muuton vuoksi varhaiskasvatuspaikkaa voi käyttää enintään muuttokuukauden loppuun saakka.

Jos sähköinen irtisanominen ei onnistu, voit sanoa paikan irti käyttämällä alla olevaa paperilomaketta. Toimita lomake lapsesi päiväkotiin/perhepäivähoitajalle.

Lataa varhaiskasvatuspaikan irtisanomislomake