Talousvesi eli juomavesi

Tämän sivun sisältö:

Oulun seudulla talousvetenä käytetään sekä pohjavettä että pintavettä. Oulun kantakaupungissa käytettävä talousvesi valmistetaan pääasiassa Oulujoen vedestä. Muilla Oulun kaupungin alueilla ja ympäristökunnissa talousvetenä käytetään pohjavettä. 

Me ympäristöterveydenhuollossa valvomme vesilaitoksia ja verkostoveden laatua tarkastuksilla ja säännöllisellä näytteenotolla.

Voit katsoa käyttämäsi talousveden laatutiedot vesi.fi -sivulta 

Vesi.fi -sivulle on koottu vesilaitosten perustiedot sekä tiedot veden käsittelystä ja laadusta. Voit hakea tiedot katuosoitteella tai kunnan nimellä. Sivulta näet, onko kotiisi tuleva vesi pintavettä vai pohjavettä ja miten vettä käsitellään. Sivulla on nähtävissä verkostovedestä otettujen viranomaisnäytteiden tulokset.

Vesi.fi -sivuilta löydät myös analyysitulkin, joka kertoo näytetuloksen perusteella, onko vesi hyvää vai huonoa, mitä haittaa huonosta laadusta voi seurata, mitkä ovat todennäköisimmät huonon laadun syyt ja mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi.

Jos havaitset talousvedessä jotain poikkeamaa, ota yhteyttä vesilaitokseen. Tarvittaessa ole yhteydessä ympäristöterveydenhuoltoon.

Yksityiset kaivot

Voit käydä katsomassa ohjeita kaivon huoltoon Vesi.fi -sivuilta. Jos epäilet, että kaivovedessäsi on ongelmia, voit olla yhteydessä ympäristöterveydenhuoltoon ja kysyä neuvoa.

Talousveden jakelu suurtapahtumissa

Ennen tapahtuman alkua varmista, että talousvesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Ota vesijärjestelmästä vesinäytteet ja toimita ne laboratorioon tutkittavaksi.

Vesiletkujen/putkien materiaalit ja vesipisteiden käyttöönotto:

 • Varmista, että käytettävät välineet (letkut, hanat, venttiilit, pumput, säiliöt) ovat elintarvikekäyttöön soveltuvia ja niitä säilytetään hygieenisesti.
 • Puhdista, desinfioi ja huuhtele välineet ennen käyttöönottoa.  ​
 • Juoksuta vettä ennen käyttöönottoa riittävästi erityisesti niistä vesipisteistä, jotka ovat olleet pitkään käyttämättä.
 • Varmista, että vesi vaihtuu säiliöissä riittävän nopeasti, jotta vesi ei pääse lämpenemään säiliössä turhaan. Vesi ei saa seisoa säiliössä monta päivää.
 • Asenna vedenottopisteen hanat ja letkut niin, etteivät ne kosketa maata tai muuten likaannu. ​
 • Merkitse juomavesipisteet näkyvästi opastekyltein.

Vesilaitoksen perustaminen tai talousveden jakelu vaatii terveydensuojelulain mukaisen hakemuksen tai ilmoituksen

Tee hakemus seuraavissa tapauksissa

 • Sinulla on talousvettä toimittava laitos tai tukkuvesilaitos, jolla on omaa veden tuotantoa tai veden käsittelyä
 • Laitoksen toiminta muuttuu olennaisesti, esimerkiksi vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan tai veden jakelussa tai laadussa tapahtuu muutoksia

Sinun on haettava hyväksyntä talousvettä toimittavalle laitokselle Oulun seudun ympäristötoimelta vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Laitos ei voi toimittaa talousvettä ennen kuin sen toiminta on hyväksytty.

Lähetä täytetty hakemus (pdf) liitteineen sähköpostiosoitteeseen ymparisto@ouka.fi tai postilla PL 34, 90015 Oulun kaupunki. Hakemuksen käsittelystä perimme maksun.

Olennaista muutosta koskeva hakemus sinun on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Tee ilmoitus seuraavissa tapauksissa

 • Sinulla on talousvettä toimittava laitos, esimerkiksi vesiosuuskunta, jolla ei ole omaa vedenottamoa tai käsittelyä
 • Olet toiminnanharjoittaja, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla osana julkista tai kaupallista toimintaa. Esimerkiksi jakelet talousvettä tapahtumissa.
 • Omistat yhteisessä tai yksityisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön, esimerkiksi kimppakaivon tai vesiosuuskunnan, joka tuottaa vettä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiota vuorokaudessa

Sinun on tehtävä ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista Oulun seudun ympäristötoimeen. Lähetä täytetty ilmoituslomake (pdf) liitteineen sähköpostiosoitteeseen ymparisto@ouka.fi tai postilla PL 34, 90015 Oulun kaupunki. Ilmoituksen käsittelystä perimme maksun.

Talousveteen liittyvä hakemus/ilmoitus