Asemakeskus

Havainnekuva Asemakeskuksen alueesta.
Havainnekuva näyttää, miltä Asemakeskuksen alue voisi näyttää Ratakadulta lounaaseen päin tarkasteltuna. Kuva: Oulun kaupunki / Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

Asemakeskus rakentuu Oulun ydinkeskustan viereen asemanseudulle, josta syntyy tulevaisuudessa koko pohjoista Suomea palveleva moderni ja urbaani tapahtumien, kaupunkikulttuurin, matkaliikenteen ja liike-elämän keskus. Elämysareenan rakentamista suunnitellaan suoraan Asemakeskuksen viereen entiselle poliisi- ja oikeustalon paikalle. Areenan sijainti Asemakeskuksen vieressä on loistava, kun liikenneyhteydet joka ilmansuunnasta tuovat matkaajat suoraan tapahtumien äärelle.

Asemakeskuksen alueen kehittämisen tavoitteena on vahvistaa keskustan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä sekä lisätä kaupunkirakenteen eheyttä ja kaupunkimme omaleimaista arkkitehtuuria. Asemakeskus on tulevaisuudessa liikenteen solmukohta, jonka läpi virtaa merkittävä määrä matkustajia. Tämä joukkoliikenteen reittien kohtaamispiste yhdistää aikanaan Raksilan ja keskustan alueet saumattomasti toisiinsa.

Oulun keskustaa ja sitä ympäröiviä alueita on kehitetty suunnitelmallisesti vuosikymmenten ajan. Kaupunkiympäristöä uudistetaan tulevaisuutta varten ja suunnittelussa otetaan huomioon ennen kaikkea kuntalaisten tarpeet. 

Oulun kaupunki ja Senaatin Asema-alueet Oy allekirjoittivat 28.12.2023 kiinteistökaupan koskien Asemakeskuksen aluetta. Kiinteistökaupan myötä Oulun kaupungin omistukseen siirtyy junaradan itäpuolella oleva maa-alue ja alueella sijaitsevat linja-autoaseman rakennukset. Kauppahinta oli 14 miljoonaa euroa. Radan länsipuolella oleva vanha asemarakennus jää Senaatin Asema-alueet Oy:n omistukseen.

Alueen kehittämisessä ovat Oulun kaupungin, Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen lisäksi olleet mukana valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaava Väylävirasto sekä raideliikenneoperaattori VR-Yhtymä Oy.

Asemakeskuksen alueen asemakaavan muutos on parhaillaan valmisteilla. 

Lue lisää alueen kaavoitusprosessista hankesivulta.