Osallistu ja vaikuta

Havainnekuva Asemakeskuksen alueesta.

Oulun kaupungin keskeisin tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Oulun asemanseutua ja Asemakeskuksen aluetta kehitetään, jotta alue palvelee tulevaisuudessa paremmin kuntalaisia, koko pohjoisen Suomen asukkaita ja matkailijoita.

Kaupunki luo edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Näin tapahtuu myös Asemakeskus -hankkeessa.

Paras arkinen tieto asemanseudun ja Asemakeskuksen alueen kehittämistarpeista on alueen käyttäjillä. Kun kuntalaiset osallistuvat alueen kehittämiseen, on suunnittelijoilla ja päättäjillä käytössään riittävän monipuolista ja oikeaa tietoa parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Hanke on tällä hetkellä asemakaavoitusvaiheessa, jonka aikana Oulun kaupungin kaavoitusyksikkö valmistelee yhteistyössä kuntalaisten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa alueen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksen valmistuttua alue rakennetaan vaiheittain.

Lue lisää mahdollisuudestasi vaikuttaa Asemakeskuksen alueen kaavoitusprosessiin verkkosivuiltamme.