Kaavoitukseen osallistuminen

Kaavoitus on vuorovaikutteinen prosessi, jossa ovat mukana osalliset, kaavoittajat, viranomaiset ja päättäjät. Myös kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa hyvän elinympäristön suunnitteluun. Osallisille, kuntalaisille ja muille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Osallistumismahdollisuudet on kuvattu tiivistetysti Kaavoitus Oulussa -oppaassa.

Opiskelijatyöpaja yliopistolla
Legoilla tehtyä kaupunkisuunnittelua

Hyödyllisiä linkkejä 

Tutustu alla olevaan Osallistun kaavoitukseen oppaaseen. Opas esittelee kaavoituksen sisältöä ja sanastoa sekä kannustaa osallistumaan oman elinympäristön kehittämiseen.

Osallistun kaavoitukseen, kuntalaisen opas
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2017)