Asuntomessualueen tontit

Havainnekuva Asuntomessualueelle rakentuvista pientaloista.
Havainnekuva Hietasaaren puolelle rakentuvan Asuntomessualueen pientaloista. Kuva: Oulun kaupunki.

Oulussa kesällä 2025 järjestettävän Asuntomessutapahtuman areenana toimii pääosin Hartaanselänrannan Hietasaaren puoleinen alue. Messualueeseen kuuluu sekä osa Lehtokylän pientaloalueesta että osa Vaakunakylän kerrostalopainotteisesta alueesta.

Hartaanrannalle Tuiran puolelle suunnittellaan korjausrakentamiskohteita ja asuntomessutapahtuman aikaisia väliaikaisia toimintoja.

Asuntomessualueen tonttihaku järjestettiin alkuvuodesta 2023. Tonttivalinnat tehtiin luonnostasoisten suunnitteluaineiston perusteella. Asuntomessutonttien haun vaatimukset ja hakemusten arviointikriteerit löytyvät Vaakunanrannan asuntomessualueen tonttien hakuoppaasta (ks. Liiteet. Huom! Tonttihakuoppaan yksityiskohtia on muutettu oppaan julkaisun jälkeen mm. messutonttien aluerajauksen osalta).

Messutonttien saajien luonnostasoisia suunnitelmia ohjataan Oulun kaupungin ja Suomen Asuntomessujen toimesta tontinluovutuspäätöksen jälkeen kohti rakennuslupasuunnitelmia. Tonttien rakennusluvat on jätettävä vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Messukotien rakentaminen alkaa pientalokohteissa viimeistään maalis-huhtikuussa 2024 ja kerrostalokohteissa viimeistään tammikuussa 2024. Messukohteet valmistuvat toukokuussa 2025.

Messualueen rakentamisessa korostuvat koko Hartaanselänrannan alueen kehitystä ohjaavat teemat eli yhteisöllisyys, alueen värikkään historian huomioiminen, kestävän kehityksen mukaiset rakentamisen ratkaisut sekä digitaalisuus.

Pientaloalueella valitsee moderni kaupunkihuvilatunnelma

Asuntomessualueen pientalot tulevat olemaan raikkaita ja moderneja tulkintoja Hietasaaren vanhasta ja omaleimaisesta huvilakulttuurista. Kaupunkihuvilatunnelma näkyy Asuntomessutaloissa erityisesti puuarkkitehtuurin, suojaisten pihapiirien sekä runsaan kasvillisuuden ja pienviljelyn ratkaisussa. Useissa taloissa rakennusmateriaaliksi on valittu teollinen hirsi, vaikka joukkoon mahtuu myös pari kivirakenteista taloa.

Suurin osa pientalokohteiden rakentajista aikoo muuttaa itse alueelle, mutta muutamia kohteita on myös tulossa myyntiin messujen jälkeen. 

Lue lisää Asuntomessut Oulussa 2025 pientalokohteista.

Asuntomessut tuovat uudenlaista kerrostalorakentamista Ouluun

Asuntomessualueen kerrostalotonteille on suunniteltu oululaisittain ainutlaatuisia kerrostalokohteita: suistomaisemaan avautuva terassitalokokonaisuus, massiivipuurakenteinen kaupunkipientalorivistö sekä ikääntyville ja opiskelijoille suunnattua yhteisasumista. Rakennushankkeet ovat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia, ympäristövastuullisia ja korostavat yhteisöllisen asumisen ratkaisuja.

Lue lisää Asuntomessut Oulussa 2025 kerrostalokohteista

Hartaanselänrannalta löytyy myös korjausrakentamisen kohteita

Oulun kaupunki on myynyt Hartaanselänrannalla sijaitsevia historiallisesti merkittäviä rakennuksia. Osa rakennuksista on myyty Asuntomessujen korjausrakentamisen kohteiksi. Rakennuksiin tavoitellaan erityisesti oululaisia ja
matkailijoita houkuttelevia palveluita sekä virkistys- ja kulttuuritoimintaa.

Karttakuvassa asuntomessutontit on rajattu sinisellä pisteviivalla.
Asuntomessualueeseen kuuluvat tontit on esitetty kartassa pisteviivalla. Kuva: Oulun kaupunki.