Järjes­tö­läh­töisen ehkäisevän toiminnan rahoitus

Ehkäisevän toiminnan rahoitusta  voivat hakea rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset sekä mm. liikunta- ja kulttuurijärjestöt ja asukasyhdistykset. Järjestötoimijat voivat hakea rahoitusta myös yhdessä yhteisen toiminnan toteuttamiseen. Rahoitusta voi hakea Oulun kaupungin alueella järjestettävään toimintaan.

Ehkäisevän toiminnan rahoitus on tarkoitettu järjestölähtöiseen toimintaan, jonka kohderyhmänä ovat vauva- ja pikkulapsiperheet, varhaiskasvatusikäiset, alakouluikäiset ja heidän perheensä sekä  alakoulusta yläkouluun nivelvaiheen perheet ja lapset. Nuorille suunnattuun toimintaan rahoitusta kohdennetaan erityisen harkinnan mukaan.

Rahoituksella toteutettavan järjes­tö­läh­töisen toiminnan tulee olla:

• Hyvinvointia edistävää ja alueelta esiin nousevaan lasten ja lapsiperheiden tarpeisiin  vastaavaa matalankynnyksen  toimintaa (ei kilpaurheiluun tai lajivalmennukseen).

• Kaikille osallistujille avointa ja maksutonta.

• Peruspalveluiden toimintaa täydentävää sekä palvelukeskittymien toimintasuunnitelmien toteuttamista tukevaa toimintaa.

Rahoituksella toteutuneen toiminnan vaikut­ta­vuuden seuranta ja arviointi

Ehkäisevän toiminnan rahoituksen tarkoituksenmukaista kohdentumista seurataan ja arvioidaan raportoimalla rahoituksella toteutunutta toimintaa kerran vuodessa. Lisäksi rahoitusta saavat toimijat kutsutaan osallistumaan kerran vuodessa rahoittajatahon koolle kutsumaan vertaisarviointikokoukseen. Nämä kokoukset järjestetään osana lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämänkaariverkoston tapaamisia.

Lisätiedot: airi.martikainen@mll.fi

Mihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin rahoitusta voidaan kohdentaa?

Ehkäisevän toiminnan rahoituksen hakeminen ja hakuohjeet

Ehkäisevän toiminnan rahoituksen raportointi ja kuluseuranta

Lisätietojen antajat