Avustukset

Asumisen ja rakentamisen avustukset

Korjausavustukset, hissiavustukset ja erityisryhmien avustukset 

Hyvinvointipalveluiden järjestöavustukset

Oulussa toimiville järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä myönnetään avustusta. Avustuksista päättää hyvinvointilautakunta.

Katso myös hyvinvointilautakunnan lahjoitusrahastot

Järjestölähtöisen ehkäisevän toiminnan rahoitus

Rahoitusta voivat hakea rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset sekä mm. liikunta- ja kulttuurijärjestöt ja asukasyhdistykset.  

Kulttuuriapurahat ja -avustukset

Kulttuuritoimintaa ja taidetta tuetaan erilaisilla avustusmuodoilla. Apurahoja jakavat Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä Oulun valistustalorahasto. 

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan avustukset

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikkö myöntää toimintarahaa, joka on tarkoitettu Oulun kaupungin suuralueilla tapahtuvaan kansalaistoiminnan tukemiseen. 

Liikuntapalveluiden avustukset

Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt voivat hakea muun muassa toiminta- ja tila-avustuksia. 

Nuorille avustuksia kansainväliseen toimintaan

Kauppahuone Candelinin säätiö jakaa avustuksia toisen asteen opiskelijoiden ja perusopetuksen (15 v. täyttäneiden) oppilaiden kansainväliseen toimintaan. Avustusta voivat hakea oululaiset nuoret. 

Nuorisopalveluiden avustukset

Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää avustuksia nuorisojärjestöille ja -ryhmille.

Avustushakemus perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämiseen

Yksityisteiden kunnossapito

Avustukset yksityisteiden kunnossapitoon 

Järjestöavustusten hakemista on selkiytetty

Jatkossa yhteen tapahtumaan tai toimintaan haetaan avustusta vain yhdeltä kaupungin toimialalta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen liikuntaryhmiä voidaan tukea liikuntapalveluiden erityisliikuntaryhmien toiminta-avustuksella, ei hyvinvointipalveluiden järjestöavustuksella. 
 
Järjestöavustusten myöntämisehtoja on selvennetty kaupunginhallituksen päätöksen (§ 262/2017) mukaisesti. 
 
Järjestöavustusten hakemista sähköistetään asioinnin helpottamiseksi.