Avustukset

Avustustoiminnan yleisiin periaatteisiin on koottu tietoja Oulun kaupungin myöntämistä avustuksista sekä ohjeita avustushakemusten laatimiseksi. Kooste sisältää luettelon Oulun kaupungin toimielimien myöntämistä avustuksista. Yleiset periaatteet eivät koske stipendi-, testamentti- ja lahjoitusrahastoista annettavia avustuksia.

Asumisen ja rakentamisen avustukset

Korjausavustukset, hissiavustukset ja erityisryhmien avustukset. Voit myös ottaa yhteyttä asumisneuvontaan.

Varhaiskasvatuksen järjes­tö­läh­töisen ehkäisevän toiminnan rahoitus

Järjestölähtöistä ehkäisevän toiminnan rahoitusta voivat hakea rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset sekä mm. liikunta- ja kulttuurijärjestöt ja asukasyhdistykset.  

Kulttuu­ria­purahat ja -avustukset

Kulttuuritoimintaa ja taidetta tuetaan erilaisilla avustusmuodoilla. Apurahoja jakavat Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä Oulun valistustalorahasto. Tutustu kulttuuriavustuksiin.

Liikun­ta­pal­ve­luiden avustukset

Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt voivat hakea muun muassa toiminta- ja tila-avustuksia

Tapahtumayhteistyö

Tapahtumajärjestäjät (yritykset, yhdistykset ja yhteisöt) voivat hakea tapahtumayhteistyön avustusta Oulussa järjestettävään valtakunnallisesti merkittävään tapahtumaan.

Nuorille avustuksia kansain­vä­liseen toimintaan

Kauppahuone Candelinin säätiö jakaa avustuksia toisen asteen opiskelijoiden ja perusopetuksen (15 vuotta täyttäneiden) oppilaiden kansainväliseen toimintaan. Avustusta voivat hakea oululaiset nuoret. 

Nuoriso­pal­ve­luiden avustukset

Sivistyslautakunta myöntää avustuksia ja Nero-toimintarahaa nuorisojärjestöille ja -ryhmille.

Yhteisö­toi­minnan avustukset

Oulun kaupungin yhteisötoiminta myöntää toimintarahaa ja muita avustuksia Oulun kaupungissa tapahtuvan kansalaistoiminnan tukemiseen. 

Yksityis­teiden kunnos­sapito

Avustukset yksityisteiden kunnossapitoon 


Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden järjes­tö­avus­tukset

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde myöntää sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat järjestöavustukset vuodesta 2023 alkaen.  Lue lisää järjestöavustushausta Pohteen verkkosivuilta.