Valopäät verkossa - yläkoulu

Oppimiskokonaisuus on tarkoitettu 7. – 9. luokan oppilaille. Valopäät verkossa oppimiskokonaisuus löytyy myös Qridi-oppimisympäristöstä.

Oppimiskokonaisuuden tavoitteet

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas osaa käyttää monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä ja hakutapoja. Hän osaa myös hyödyntää kirjastojen aineistoja ja palveluja ja osaa käyttää verkkokirjastoa omatoimisesti.

Oppilas osaa toimia tekijänoikeuksia kunnioittaen. Hän osaa myös tutkia ja vertailla lähteiden luotettavuutta ja suhtautua kriittisesti löytämäänsä tietoon. Tehtävät voidaan tehdä koulussa opettajan johdolla tai itsenäisesti kotona.

Oulun kaupunginkirjasto on mukana STEAM in Oulu -verkostossa. Tämä oppimiskokonaisuus sopii hyvin STEAM-projektien tiedonhaun tueksi.

Materiaali on julkaistu lisenssillä CC BY-NC-SA 4.0. Sivun kuvat: Pexels ja Pixabay.

1. Tiedonhankinta ja tiedonlähteet

Tutustu aivan ensimmäiseksi tiedonhaun eri vaiheisiin, ne muodostavat Tiedonhakijan reitin. Sivulta löydät myös tiedonhankinnan eri käsitteet.

Aiheen määrittely ja asiasanat

 • Etsit yleensä tietoa jotain tiettyä tarkoitusta varten. Kun olet tekemässä opiskelutehtävää, on sinulla siihen jokin tietty aihe. Mene sivulle Aiheen määrittely ja asiasanat ja tutustu sivun sisältöön. Mieti mitä hyötyä on ajatuskartan käytöstä tiedonhaussa?

Erilaiset tiedonlähteet

 • Tiedonhaku on tiedon etsimistä erilaisista tiedonlähteistä. Tutustu erilaisiin tiedonlähteisiin Tiedonlähteiden arviointi -sivulla. Millaisia tiedonlähteitä käytät itse eniten opiskeluissasi ja koulutöissä ja miksi? Entä millaisia tiedonlähteitä käytät vapaa-ajallasi?

Lähteiden merkitseminen lähdeluetteloon

 • Kun teet koulutyötä, esimerkiksi esitelmää tai ryhmätyötä, täytyy sinun merkitä siihen käyttämäsi tiedonlähteet ja tehdä niistä lähdeluettelo. Katso ohjeet sivulta Lähdeluettelo ja lähdeviittaukset.

2. Lähdekritiikki

Kun tiedät mistä aiheesta haet tietoa ja millaisia tiedonlähteitä käytät, on aika hakea tietoa ja tutustua tarkemmin tiedonlähteisiin. Mistä tiedät voitko luottaa löytämääsi tietoon? Onko tieto totta tai ajantasaista? Miten voit arvioida tiedonlähteitä?

Tiedonlähteiden arviointi

 • Mene sivulle Tiedonlähteiden arviointi. Katso sivulta löytyvät videot, Faktabaarin tarkista kolme kysymystä  sekä Lähdekritiikki. Pohdi ovatko tunteet vaikuttaneet sinun toimintaasi informaation vastaanottajana tai levittäjänä.

Mis- ja disinformaatio

 • Tutustu Mis- ja disinformaatio -sivulla virheellisen informaation eri muotoihin ja katso sivulta löytyvä Faktabaarin video Tunnista virhe, valhe, juoru. Millaisia uutisankkoja olet itse uskonut viime aikoina?

Valeuutiset

 • Valeuutiset ovat yksi disinformaation muoto. Lue aiheesta tarkemmin valeuutiset-sivulla. Tutustu tunnista valeuutinen -julisteeseen ja katso sivun videot. Oletko itse joskus uskonut valeuutiseen ja huomannut sen jälkeenpäin?

Deepfake

 • Syväväärennösvideoita voi olla melkein mahdoton tunnistaa. Lue tarkemmin deepfake-sivulta ja katso Kavin toteuttama video aiheesta. Pohdi, millaisia seurauksia deepfake-videoilla voi olla.

3. Verkkotiedonhaku

Verkosta löydät helposti ja nopeasti tietoa. Internetissä on valtavasti tietoa, jota ei ole järjestetty.

Googlen tehokäyttö

 • Siirry sivulle Googlen tehokäyttö ja opi hyödyllisiä hakuvinkkejä parempaan tiedonhakuun. Kokeile hakua tietyltä sivustolta site: -operaattorilla. Hae esimerkiksi Kaleva-lehden sivuilla julkaistuja juttuja omasta harrastuksestasi.

Digitaalinen jalanjälki

 • Aina kun käytät Internetiä, siitä jää jälkiä verkkoon.Tutustu siihen, millaista dataa meistä kerätään ja mitä tarkoittaa Digitaalinen jalanjälki. Tee sivulta löytyvä hahmottele digitaalinen jalanjälkesi -tehtävä.

4. Kuvahaku, kuvien julkaiseminen ja tekijänoikeudet

Kuvahaku ja tekijänoikeudet

 • Kuviin, niiden hakuun, julkaisemiseen ja tekijänoikeuksiin liittyy paljon asioita, joita on hyvä tietää. Tutustu Kuvahaku ja kuvien julkaisu -sivun sisältöön. Katso myös Tekijänoikeudet-sivun videot. Millaisia kuvia yleensä itse käytät ja huomioitko tekijänoikeudet kuvia käyttäessäsi?

Julkase vaan!

Käänteinen kuvahaku

5. Verkkokirjaston tiedonhaku ja eKirjasto

Tässä osiossa tutustut siihen, miten aineistot on kirjastossa järjestetty ja miten verkkokirjastosta haetaan aineistoja. 

Kallen ja Keijon kirjastoluokat

 • Siirry Tuu kirjastoon! -sivulle ja tutustu Kallen ja Keijon kirjastoluokat-videon avulla siihen, miten kirjat on kirjastossa järjestetty. 

Haku verkkokirjastosta

 • Mene seuraavaksi sivuston Verkkokirjasto ja eKirjasto -sivulle. Katso sivulta löytyvät videot ja tee OUTI-verkkokirjaston harjoitustehtävät. Jos asut jossain muussa kuin OUTI-kirjastojen kunnassa, voit hakea tietoa tehtäviin oman kuntasi verkkokirjastosta.

E-kirjat, e-lehdet ja elokuvat

 • Voit lainata kirjastostasi myös e-kirjoja ja e-äänikirjoja, lukea e-lehtiä ja lainata vaikkapa elokuvia. Ja kaikki vain kirjastokortilla ja PIN-koodilla, ilman ylimääräisiä maksuja! Lue lisää Verkkokirjasto ja eKirjasto -sivulta