Tiedonhankinta

Tiedonhankinta on prosessi, jossa hankit olennaista ja kattavaa informaatiota eri tiedonlähteistä tiettyyn tiedontarpeeseen. Tiedonhankinnan vaiheet muodostavat tiedonhakijan reitin

Kun olet tekemässä opiskelutehtävää, esimerkiksi tutkielmaa tai esseetä, on ensimmäinen ja tärkein asia aiheen määrittely ja rajaus. Tämä on myös tiedonhankinnan ensimmäinen vaihe.

Tiedonhaku on yksittäisen tiedon etsimistä erilaisista tiedonlähteistä. Tämä edellyttää erilaisten tiedonlähteiden tuntemista ja myös teknistä taitoa käyttää esimerkiksi tietokantoja sekä kykyä etsiä tietoa verkosta monipuolisesti. Erilaisten tiedonhaun työkalujen käyttöä voit harjoitella tietokannoissa, Googlessa ja Wikipediassa. 

Tiedonhaku on yrittämistä, erehtymistä, uudelleen hakemista ja lopulta onnistumista.