Kodin ja koulun yhteistyö

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä koulusihteeriin. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Vanhempainiltojen järjestämisestä ja ajankohdista ilmoitetaan erikseen.

Huoltajan on mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan tai luokanvalvojan kanssa. Myös lapsi itse on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 7. luokilla.

Vanhempaintoimikunta

Toimikunta pyrkii edistämään kodin ja koulun yhteystyötä sekä tukemaan yhteisiä tavoitteita. Se voi keskustella yleisistä Kastellin kouluun liittyvistä aiheista esim.
- opetussuunnitelmasta
- kodin ja koulun yhteistyöstä
- erilaisista kasvatuksellisista asioista
- yhteistoiminnan kannalta ajankohtaisista asioista / teemoista
- harrastus- / kerhotoiminnasta
- koulutiloista
- yhteystapahtumien järjestelyistä
- mahdollisesti stipendeihin, opintoretkiin, leirikouluihin liittyen varainkeruun järjestelyistä ja -periaatteista

Toimikunnan jäsenet valitaan luokilta 2-3 vuoden mittaisiin kausiin.
Toimikunnan puheenjohtajana toimii lukuvuonna 2023-2024 Maria Kursu.

Lukuvuoden 2023-2024 kokoukset