Konsernihallinto

Tämän sivun sisältö:

Konsernihallinto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa ja sitä johtaa kaupunginjohtaja. Konsernihallinto ohjaa, valvoo ja tukee koko kaupunkiorganisaatiota ja vastaa tytäryhteisöjen omistajaohjauksesta sekä huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja jaostojen päätösvalmistelusta.

Konsernihallintoon kuuluu talouden, strategian ja omistajaohjauksen vastuualue, henkilöstön vastuualue, hallinnon, edunvalvonnan ja viestinnän ja tapahtumien vastuualue, digi ja ICT -vastuualue sekä sisäisen tarkastuksen yksikkö. Tehtävät ja vastuut on täsmennetty kaupunginjohtajan hyväksymässä konsernihallinnon toimintaohjeessa.

Konsernihallinnon toimivaltaa koskevat määräykset löytyvät hallintosäännöstä sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan jatkodelegoinneista. Löydät asiakirjat sivulta säännöt ja määräykset.

Johdon yhteys­tiedot

Kaupunginjohtaja Ari Alatossava 
Katso kaupunginjohtajan ja konsernijohtajan yhteystiedot

Talouden, strategian ja omista­jaoh­jauksen vastuu­alue

Talouden, strategian ja omista­jaoh­jauksen vastuu­aluetta johtaa konser­ni­johtaja Ari Alatossava

Vastuualueella toimii seuraavat ryhmät:

 • Talous- ja rahoitusryhmä, talous- ja rahoitusjohtaja Marja Kariniemi, p. 050 597 4109
 • Hankintojen ohjaus ja kehittäminen -ryhmä, hankintapäällikkö Johanna Lahdenperä, p. 040 159 8153
 • Kehittäminen, tietojohtaminen ja asiointi -ryhmä, kehittämisjohtaja Veli-Matti Keloneva, p. 044 703 1261
 • Strategia- ja omistajaohjausryhmä, strategiajohtaja Kari-Pekka Kronqvist, p. 044 703 1257
 • Hankeryhmä, hankejohtaja Karri Oikarinen

Henkilöstön vastuu­alue

Henkilöstön vastuu­aluetta johtaa henkilös­tö­johtaja Tuomas Halonen

Henkilöstön vastuualueella toimii seuraavat tiimit: 

 • Henkilöstösuunnittelu, Henkilöstösuunnittelupäällikkö Sanna Juntunen 
 • Osaaminen ja rekrytointi, Henkilöstön kehittämispäällikkö Seija Soinsaari 
 • Riskienhallinta, Riskienhallintapäällikkö Kari Broström

Palvelussuhdeasioiden ryhmä, Palvelussuhdepäällikkö Mauri Mikkola 

Työhyvinvoinnin ryhmä, Työhyvinvointipäällikkö Anna-Kaisa Puusaari 

Toimialojen HR-ryhmä, henkilöstöpäällikkö Satu Rusanen 

Henkilöstönedustajat

sihteeri Kaija Rahja p. 044 703 1441

Hallinnon, edunval­vonnan, viestinnän ja tapahtumien vastuu­alue

Hallinnon, edunval­vonnan, viestinnän ja tapahtumien vastuu­aluetta johtaa hallin­to­johtaja Ari Heikkinen

Vastuualueella toimii seuraavat ryhmät ja yksiköt:

 • Hallintoryhmä, hallintojohtaja Ari Heikkinen, p. 040 070 0507
  • Päätösvalmistelun tuki -yksikkö, hallintopäällikkö Minna Parkkila, p. 044 703 1201
  • Lakipalvelut-yksikkö, kaupunginlakimies Jukka Lampén, p. 044 703 1149
  • Asianhallintayksikkö, asianhallintapäällikkö Sanna-Leena Eskola, p. 044 703 0671
    
 • Kaupunginjohdon esikunta -ryhmä, hallintojohtaja Ari Heikkinen p. 040 070 0507
   
 • Viestintä-, tapahtuma- ja markkinointiryhmä, viestintä-, tapahtuma- ja markkinointijohtaja Mikko Salmi, p. 040 482 3223
  • Viestintäyksikkö, viestintäpäällikkö Sari Valppu p. 044 703 1145
  • Tapahtumayksikkö, tapahtumapäällikkö Jarkko Halunen p. 044 703 8274 
  • Markkinointiyksikkö, markkinointipäällikkö Riina Aikio p. 040 419 6605

Digi ja ICT -vastuu­alue

Digi ja ICT -vastuu­aluetta johtaa tietohal­lin­to­johtaja Tapio Matinmikko, p. 040 506 3588

Vastuualueella toimii seuraavat ryhmät:

 • Loppukäyttäjä- ja tietojärjestelmäpalvelut -ryhmä, ICT-palvelupäällikkö Jukka Kukkonen, p. 040 673 2728
 • ICT-infrapalvelut -ryhmä, ICT-palvelupäällikkö Päivi Kärki, p. 044 703 1450
 • Esitystekniikka-, EDU- ja teleoperaattoripalvelut -ryhmä, ICT-palvelupäällikkö Petri Kaski, p. 050 593 6936
 • Tietohallinto ja teknologiat -ryhmä, kehittämispäällikkö Ari Ylinärä, p. 040 562 2684
 • Digitaalinen turvallisuus -ryhmä, tietoturvapäällikkö Kari Nykänen, p. 044 703 3555

   Tarkista sähköpostiosoitteet puhelinluettelosta

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus, tarkas­tus­päällikkö Susanna Piltonen
Sähköpostit ovat pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

Katso myös sivu: Sisäinen tarkastus

Konsernihallinnon organisaatiokaavio

Johto työskentelee ympäristötalolla

Osa yksiköistä Oulu10:ssä

Oulun kaupungintalo.
Oulun kaupungintalo. Konsernihallinto työskentelee väistötiloissa kaupungintalon peruskorjauksen ajan, arviolta syksyyn 2024 saakka.