Kodin ja koulun yhteistyö

Viestintä

Koulun ja kodin välinen viestintä hoidetaan ensisijaisesti Wilman välityksellä. Koulun henkilökunnalla on käytettävissä myös työpuhelimet, joten kouluasioita voi hoitaa virka-aikana myös puhelimitse. 

Vanhempainillat

Vanhempainillat järjestetään pääsääntöisesti luokkakohtaisina. Yleensä vanhempainillat ajoittuvat lukuvuoden alkuun ja illat pidetään koulurakennusta, koulupihaa ja Teamsia hyödyntäen. Luokissa saatetaan järjestää myös teemailtoja vanhemmille ja oppilaille, kuten leikki-illat ja askarteluillat. 

Koti-koulutoimikunta

Koulullamme toimii koti-koulutoimikunta, jossa on vanhempien edustajat jokaisesta koulumme luokasta. Kotikoulutoimikunnan toiminnassa on mukana myös koulun rehtori ja vararehtori. 

Kehitys- ja arviointikeskustelut

Luokanopettaja käy kehityskeskustelut oppilaan ja huoltajan kanssa syyslukukauden aikana joko koulussa tai etäyhteyden välityksellä. Keskusteluissa sovitaan oppilaan oppimisen tavoitteet lukuvuodelle. Aikaa on varattu noin 20 min. 1.-4. -luokkien kehityskeskustelut käydään syyskuun loppuun mennessä. 5.-6. -luokkien kehityskeskustelut käydään syyslomaan mennessä. 

Joulu- tammikuussa käydään arviointikeskustelut yhdessä huoltajien kanssa 1.-4.-luokkien oppilaiden osalta. Keskusteluun osallistuvat aina sekä vanhempi että oppilas.