Metsät ja vesistöt

Kuva Sankilammesta

Oulu on Suomen suurin kuntametsien omistaja. Monikäyttömetsiä hoidetaan osana viihtyisää elinympäristöä. Metsien virkistyskäyttömahdollisuuksia lisätään ylläpitämällä retkeily-, luonto- ja metsäpolkuja, tauko- ja nuotiopaikkoja sekä hoitamalla taajamametsiä puuston harvennuksin. 

Vesistöjen ja etenkin kalavesien hoidon tavoitteena on turvata kuntalaisten virkistys- ja kotitarvekalastusmahdollisuudet, hoitaa kaupungin velvoiteistutukset, huolehtia vaelluskalakannoista sekä toteuttaa kalavesien omistajien omia vapaaehtoisia istutuksia kalakantojen ylläpitämiseksi. Vesialueiden laadun osalta tavoitteena on ekologisesti hyvä tila. 

Kalastuksen järjestämisestä voit lukea lisää täältä