Metsät ja vesistöt

Kuva Sankilammesta

Oulu on Suomen suurin kuntametsien omistaja. Monikäyttömetsiä hoidetaan osana viihtyisää elinympäristöä. Metsien virkistyskäyttömahdollisuuksia lisätään ylläpitämällä retkeily-, luonto- ja metsäpolkuja, tauko- ja nuotiopaikkoja sekä hoitamalla taajamametsiä puuston harvennuksin. 

Vesistöjen ja etenkin kalavesien hoidon tavoitteena on turvata kuntalaisten virkistys- ja kotitarvekalastusmahdollisuudet, hoitaa kaupungin velvoiteistutukset, huolehtia vaelluskalakannoista sekä toteuttaa kalavesien omistajien omia vapaaehtoisia istutuksia kalakantojen ylläpitämiseksi. Vesialueiden laadun osalta tavoitteena on ekologisesti hyvä tila. 

Lisätietoa kalastuksesta saat Oulun kaupungin luontoon ja ulkoiluun keskittyvältä verkkosivulta.