Opiskelun tuki

Oulun kaupungin lukioissa noudatetaan Koko koulu ohjaa -mallia, joka tarkoittaa, että ohjaus on henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä. Ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta.

Jokaisessa lukiossa toimii säännöllisesti kokoontuva opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja(t), terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori, psykologi ja koulukohtaisesti opiskelijoiden, huoltajien ja muiden sidosryhmien edustajia.

Opiskeluhuoltoryhmän ensisijainen tehtävä on oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. 

Kaikissa Oulun lukioissa on päivälukiolaisia varten erityisopettajan, kuraattorin, psykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Kaikissa lukioissa on terveydenhoitaja, jonka kautta voi varata ajan psykiatriselle sairaanhoitajalle ja lääkärille. Opiskeluterveydenhuolto tukee opiskelua. Sairaudenhoito tapahtuu opiskelijan asuinpaikan mukaisessa hyvinvointikeskuksessa. 

Hyvinvoivan, turvallisen, viihtyisän ja terveellisen opiskelu- ja työympäristön luomisesta ja kehittämisestä vastuun kantavat erityisesti rehtori ja opiskeluhuoltoryhmä. Työhön osallistuu kuitenkin koko henkilöstö ja opiskelijat.

Tarkempia tietoja opiskelun tukeen liittyvistä palveluista saa alta sekä lukioiden rehtoreilta, opinto-ohjaajilta ja lukioiden omilta kotisivuilta. Oulun lukioiden kotisivuille pääset tästä linkistä.

Opiskelun tuen muodot lukioissa

Opinto-ohjaus

Erityisopetus

Opiskeluhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Lukiopirtti

Opiskeluhuollon palvelut lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa

Video: Opiskelijahuollon palvelut lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa