Koulutapaturmat ja esinevahingot

Koulutapaturma on oppilaalle koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen, ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma. Koulutapaturmina korvataan myös sellaiset vammat, jotka ovat syntyneet opintokäynnillä, opintoretkellä, leirikoulussa, kerhossa tai välittömällä matkalla niihin, mikäli ne sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan. Kaupungilla on vakuutus koulutapaturmia varten.

Esinevahinkoja ei pääsääntöisesti korvata. Vahinko voidaan korvata, mikäli oppilaalle sattuu esinevahinko oppitunnilla opetustilanteessa. Korvattaviin tapauksiin sovelletaan vahingonkorvauslakia.
 

Vapaaeh­toinen tapatur­ma­va­kuutus

Oulun kaupungin vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on 1.1.2022 alkaen IF-vakuutusyhtiössä.

Vakuutus on voimassa seuraavissa toiminnoissa silloin, kun kaupunki on niiden pääjärjestäjänä:

  • esi- ja peruskoulun, lukion, ammattikoulun, kansalaisopiston tai muun vastaavan kunnan oppilaitoksen opetus- tai työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mukaan lukien etäopetus, käytännön harjoittelutyö, leirikoulut ja luokkaretket
  • aamu- ja iltapäivätoiminnassa
  • varhaiskasvatuksessa.

Vakuutus on voimassa edellä mainittuihin toimintoihin liittyvien välittömien matkojen aikana. Välittömällä matkalla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä mainittuun toimintaan ja takaisin (esim. koulumatka koulusta kotiin).

Vakuutusmäärät:

  • Tapaturman aiheuttamat hoitokulut 10 000 euroa
  • Tapaturman aiheuttama kuolema 5 000 euroa
  • Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta 20 000 euroa
  • Ylimääräiset koulumatkakulut peruskoululaisille ja lukiolaisille (alle 18-vuotiaat)


Ohje korvauksen hakemiseen

Oulun kaupungin puolesta vahinkoilmoituksen tekee kaupungin tai Monetran työntekijä.

Vakuutettu/huoltaja tekee vahinkoilmoituksen Ifin nettisivujen kautta (alla), mikäli hän hakee korvauksia tapaturmasta aiheutuneista kuluista.