Valovoimainen Oulu

< Takaisin

Alakko nää digiä – ystävänpäivänä keskusteltiin digitalisoituvasta Oulusta

Oulu illalla

 

Joukko oululaisia kokoontui ystävänpäivänä keskustelemaan ja työstämään näkemyksiä ja ideoita digitalisoituvasta Oulusta Alakko nää digiä – kansalaispaneelitilaisuuteen. Digitalisaatio on megatrendi, jonka vaikutus ulottuu kaikkialle. Digitalisaatio muovaa myös oululaista arkea.

Tilaisuuden tarkoituksena oli pohtia digitalisaation hyötyjä ja haasteita sekä ideoida hyviä ratkaisumalleja ryhmätyöskentelynä. Työskentelyyn virittäydyttiin kolmella asiantuntijapuheenvuorolla. Heikki Talkkari Valtiovarainministeriöstä lähestyi teemaa luottamuksen, osallisuuden ja digitaitojen kehittämisen tarpeen näkökulmasta. Puheenvuorossa korostui käyttäjälähtöisyyden ja palveluhenkisyyden tarve. Heikki Talkkari muistutti myös, että tavallista käyttäjää ei ole olemassa ja että jokainen meistä voi olla joskus digituen tarvitsija. Pohjois- Pohjanmaan Digituki -pilotista Juhani Heikka avasi puheenvuorossaan, mitä digituki voi konkreettisesti tarkoittaa ja miten digituen verkostoa on tavoitteena Pohjois-Pohjanmaalla kehittää. Tapio Matinmikko teki katsauksen digitaalisen Oulun kehittämisen nykytilanteeseen avaten myös kehittämistyöhön liittyviä haasteita.

Ryhmätöissä pohdittiin verkkopalvelujen saavutettavuutta, digitaalisten palveluiden roolia ja mahdollisuuksia monikanavaisessa palvelutarjonnassa, osallisuuden ja yhteisöllisyyden välineenä sekä oman tiedon hallintaan ja jakamiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kartoitettiin ideoita ja tarpeita uusiksi digitaalisiksi palveluiksi.

Työskentely ja keskustelu osoitti, että kokonaisuudessaan digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja käyttöönottamisessa tulee vahvistaa käyttäjälähtöisyyttä, mahdollisuutta yksilölähtöisempään palvelutarjoomaan, yhteiskehittämisen menetelmien hyödyntämistä sekä järjestelmällistä, asiakkaalle helppokäyttöistä käyttäjäpalautteen keräämistä ja hyödyntämistä kehittämistyön hyväksi.

Oulun tilaisuus organisoitiin osana eurooppalaisen kaupunkiverkoston Eurocitiesin Cities4Europe –kampanjaa ja EU:n tulevaisuuskeskustelua. Tilaisuudessa äänestettiin työskentelyn tuloksista kolme näkökulmaa tai ratkaisua lähetettäväksi eteenpäin kaupunginjohtajien huippukokoukseen (Mayors Summit) maaliskuussa 2019.

Oulusta raportoidaan Mayor’s Summitiin seuraavat:

  • Digitaalinen, käyttäjälähtöinen palvelukartta asuinalueittain.  Ratkaisun lähtökohtana on, että tuotetaan karttapohjainen palvelu, joka tarjoaa käyttäjän profiilin, esim. ikäryhmän ja elämäntilanteen, mukaan valikoituvan tarjooman alueen julkisiin, yksityisiin sekä kolmannen sektorin palveluihin, harrastetoimintoihin ja tapahtumiin. Oulun kaupungin lapsiperheille suunnattu palvelu lapsuus.ouka.fi. sisältää tällaista ajattelua. Digitaalinen palvelukartta tarjoaisi myös mahdollisuuden tarkastella rakennusten, tilojen ja niissä sijaitsevien palvelupisteiden esteettömyyttä.
  • Digitaalinen minä: Kehitetään säädelty, standardisoitu alusta oman tiedon hallintaan ja jakamiseen. Keskusteluiden perusteella käyttäjillä on valmiutta oman tiedon luovuttamiseen käyttäjälähtöisen palveluiden varmistamiseksi edellytyksellä, että jakaminen koetaan turvalliseksi ja omien tietojen hallinta ja jakamisen oikeus säilyy käyttäjän omissa käsissä.  Kehitettävässä ratkaisussa on olennaista koota nyt hajallaan olevat tiedot, esimerkiksi kaikki terveystiedot, yhteen alustaan, jossa niitä voi omien tarpeiden mukaisesti yhdistää ja jakaa.
  • Varmistetaan digitaalisilla ratkaisuilla yhden luukun periaate asiakkaan ohjautumisessa palveluihin. Asiointiprosessien tehostamisen ja asiakaskokemuksen parantamisen osalta digitalisaation toivotaan tuovan uusia keinoja mm. asiakasohjaukseen ja neuvontaan siten, että asiakkaan näkökulmasta ’yhden luukun periaate’ toteutuu. Asiakas käynnistää palvelunsa yhdessä asiointipisteessä tai palvelussa. Palvelutarpeen mukainen integrointi tapahtuu prosessissa palveluntarjoajien toimesta ja tarve ohjata asiakasta palvelusta ja / tai järjestelmästä toiseen ei ole tarpeen.

 

Uusien digitaalisten palveluiden osalta toivottiin lisäksi digitaalista informaatiotaulua kuulutuksineen, jotta matkan etenemistä voi seurata pysäkkikohtaisesti, parannusta terveysasemien ajanvaraukseen, mahdollisuutta akuuttivastaanoton oman vuoronumeron edistymisen seuraamiseen netissä ja matkapuhelimella sekä koulujen ja kodin väliseen yhteydenpitoon tarkoitetun Wilma- järjestelmän sovellutusta vanhustenhuoltoon. Linja-autojen osalta digitaaliset näyttötaulut on määrä toteutua kesällä 2019, mutta ilman kuulutuksia. Kokonaisuudessaan tilaisuuden antia ja ehdotuksia tarkastellaan ja hyödynnetään digitaalisen Oulun kehittämistyössä. Osallisuus –teemaan liittyvät ehdotukset huomioidaan myös Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelmassa.

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin:

Tapio Matinmikko (pdf)

Juhani Heikka (pdf)

Heikki Talkkari (pdf)

 

Lisätiedot:

kansainvälisten asioiden yhteyspäällikkö Anne Rännäli-Kontturi, puh. 044 703 1316

tietohallintoasiantuntija Tapio Matinmikko, puh. 040 506 3588

Jakolinkki