Valovoimainen Oulu

< Takaisin

Kaupunginarkkitehti vaalii kaupunkikuvaa


Janne Rajala aloitti rakennusvalvonnassa kaupunginarkkitehtinä maaliskuun alussa. Rajala tuli kaupungille PAVE Arkkitehdit Oy:stä. Siellä hän oli kahdeksan vuotta toimistopäällikkönä ja pääsuunnittelijana. 

"Kaupunginarkkitehtinä keskityn arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan laadun nostamiseen.Tämä on palveluammatti, jossa autan suunnittelijoita parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen."

Rajala korostaa myös kaupunkikuvatyöryhmän merkitystä, jonka puheenjohtaja hän on.

Korkeaa rakentamista ohjeistetaan

Työn alla on Oulun keskustan korkean rakentamisen ohjeistus. Sen tarkoitus on sujuvoittaa korkeaa rakentamista ruutukaavakeskustassa ja hallitusti täydentää sitä. 

Korkea rakentaminen vaatiikin selkeitä pelisääntöjä.

"Nykyinen kaava ei salli tornitaloja. Ne ovat poikkeuksellisen vaativaa rakentamista missä pitää huomioida esimerkiksi valaistus- ja tuuliolosuhteet sekä vaikutus kaupunkikuvaan. Lisäksi vaaditaan tarkkaa harkintaa etenkin maamerkkirakennusten sijoittumisesta. Niiden näkyvä rooli kaupunkikuvassa pitää hyödyntää koko kaupungin imagoa ajatellen”, Rajala tähdentää.  

Rajala on myös tulevan asuntomessuhankkeen arkkitehtikilpailun tuomariston jäsen. Aluesuunnitelmakilpailu järjestetään tänä kesänä. Se on kaavallinen ideakilpailu, missä määritellään millaista rakentamista asuntomessualueelle tulee. 

Tulossa hakuun rakentamisen huippuvirkoja

Rajala on valmistunut arkkitehdiksi Oulusta vuonna 2002. 

Diplomityön Rajala teki Kaakkurin tornina tunnetusta maamerkistä, As Oy Oulun Siriuksesta. Siinä hän toimi vastaavana projektiarkkitehtinä.  

Vastaavana projektiarkkitehtinä hän toimi Kauppakeskus Valkeassa ja sen päälle rakennetun As Oy Pajarin Kulma -kerrostalossa. Kokonaisuutta Rajala kuvaa erittäin vaativaksi, kuin suureksi 3D-palapeliksi.

”Se oli myös ensimmäinen korkean rakentamisen projekti keskustassa." 

Oulu elää erittäin vahvaa rakennuskautta. Se näkyy Rajalan mukaan myös työpaikalla: ihmisten kalenterit täyttyvät todella nopeasti. Kiire Ympäristötalolla on kova.

"Viiden vuoden sisällä täältä jää viisi todella kokenutta ja osaavaa henkilöä eläkkeelle. On siis tiedossa mielenkiintoisia paikkoja haettaviksi Oulun rakentamisen ykköspaikoilla", Rajala vinkkaa. 

Lähiöt, Oulun unohdetut helmet

Oulun hienoimmiksi alueiksi Rajala arvostaa suistoja, Ainolanpuistoa, Hupisaaria ja siitä aluetta patosillan yli Nallikariin ja Hietasaareen.

”Täyteen rakentamiselta pitää varjella historiallista keskustaa, puistoja ja rantoja”, Rajala huomauttaa.  

Lähiöistä Rajala mainitsee, että ne ovat unohdettu Oulun helmi. Hän itse asuu lähiötyyppisellä pientaloalueella lähellä luontoa, Niittyarossa, entisellä asuntomessualueella. 


Teksti: Sirpa Tarkkinen

Kuva: Terttu Mikkola

Jakolinkki