Ajankohtaiset uutiset ja ilmoitukset

< Takaisin

Esiopetukseen ja kouluun ilmoittautuminen sekä iltapäivätoimintaan haku käynnissä

Ensi syksynä esiopetuksen ja peruskoulun aloittavat lapset tulee ilmoittaa esiopetukseen ja kouluun 15.-26. tammikuuta. Myös perusopetuksen iltapäivätoimintaan tulee hakea 15.-26. tammikuuta. 

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Vuonna 2012 syntyneet lapset aloittavat ensi elokuussa maksuttoman esiopetuksen.

Esiopetusta järjestetään 4 tuntia päivässä ajalla 13.8.2018- 31.5.2019. Lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja. 

Huoltaja ilmoittaa lapsensa esiopetukseen sähköisellä hakemuksella 15.–26.1.2018. Linkki sähköiseen hakemukseen on osoitteessa:  www.ouka.fi/esiopetus.

Esiopetusta esitellään tarkemmin Esiopetus Oulussa -esitteessä, joka on luettavissa myös osoitteessa: www.ouka.fi/esiopetus.
 

Kouluun ilmoittaudutaan ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-järjestelmässä

Ensi syksynä koulutiensä aloittavat oululaislapset tulee ilmoittaa kouluun 15.–26.1.2018. Huoltaja ilmoittaa vuonna 2011 syntyneen lapsensa kouluun sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Sähköinen ilmoittautuminen avautuu maanantaina 15. tammikuuta.

Huoltajat saavat ilmoittamisohjeet Wilmasta ja lapsensa päiväkodista. Huoltaja, jolla ei vielä ole Wilma-tunnusta, saa sen postitse kotiin ennen ilmoittamisajan alkamista.

Perusopetuksen iltapäivätoimintapaikkaa voi hakea 1. ja 2. luokan oppilaalle sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaalle. Iltapäivätoimintaan haetaan myös Wilma-järjestelmässä 15.–26.1.2018. Lisätietoa iltapäivätoiminnasta on osoitteessa: www.ouka.fi/iltapaivatoiminta.

 

Oulussa koulussa - perusopetuksen opas 2018-2019 on luettavissa osoitteessa: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/kouluoppaat. Oppaassa on  tietoa perusopetuksesta luokilla 1-9. Siinä kerrotaan muun muassa koulunkäynnin aloittamisesta, valinnoista sekä koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuesta.

Perusopetuksen oppaassa kerrotaan myös kolmannelta ja seitsemänneltä luokilta alkavista erikoisluokista, joihin haetaan myös sähköisesti Wilma-järjestelmässä 15.–26.1. Erikoisluokkien infotilaisuudet ovat tammikuussa (15.1. lähtien) ja valintakokeet helmikuussa (8.2. lähtien). Lisätietoja erikoisluokista sekä erikoisluokkien info- ja valintakoepäivämäärät myös osoitteessa: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/erikoisluokat

Oulun kansainvälinen koulu on tarkoitettu suomalaisille ja ulkomaalaisille lapsille, joiden kielitaito on riittävä englanninkielellä opiskeluun. Kouluun on valintakokeet. Myös Oulun kansainväliseen kouluun haetaan 15.–26.1. Hakuohjeet löytyvät koulun kotisivuilta: www.ouka.fi/ois.


Huoltajilla on mahdollisuus keskustella kouluun liittyvistä asioista aluepäälliköiden kanssa Oulun kaupungin Facebook-sivustolla maanantaina 22.1. klo 18-19

Jakolinkki

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista

Lyhytosoite tälle sivulle ouka.fi/ajankohtaista